شارقی در مراسم افتتاح کمپ شبانه روزی ترک اعتیاد گفت: قبلا در شهرستان شمیرانات کمپ زنان وجود نداشت و افراد مجبور بودند به تهران و یا شهرستان ری مراجعه کنند. 


ظرفیت این کمپ حدود ۶۰ تخت می باشد و امکانات خوبی هم به لحاظ هتلینگ، بهداشت و کادرعلمی و با تجربه دارد. روش ترک اعتیاد در اینجا استفاده از دارو نیست و هر دو گروه معتاد مواد صنعتی و سنتی پذیرش می شوند و مدت زمان سم زدایی و ترک اعتیاد ۲۸ روزه می باشد مگر موارد خاص که بیماری های دیگری هم داشته باشند.

شارقی گفت: اصلا از افتتاح چنین مراکزی خوشحال نیستم از اینکه مجبور هستیم به دلیل رشد اعتیاد و زنانه شدن اعتیاد چنین مراکزی را داشته باشیم ولی به هر صورت چاره ای نداریم و باید به خاطر تغییر اقلیم فرهنگی و اجتماعی جامعه که نتیجه ان رشد اسیب ها می باشد چنینن ساختارهایی را پیش بینی کنیم.

وی گفت: افرادی که در اینجا خدمت می کنند قطعا باید عاشقانه و بر حسب حس مسئولیت اجتماعی و وجدانی خود کار کنند. و با این ذهنیت انرژی بگیرند که نجات یک زن نجات یک خانواده است و نجات نسل بعد از او.