شواهد روشنی از ارتباط بین اشتغال زنان و رشد سراسری اقتصادی به دست آمده است. 


یکی از اصلی‌ترین دلایل خیزش مردمی در کشورهای عربی که به بهار عربی شهرت یافت، نارضایتی‌های اقتصادی بود. مراکش یکی از کشورهای منطقه است که برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، همایشی برای تعیین روش‌های بهبود رشد اقتصادی برگزار کرد. این کشور با ۲۵ درصد، یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری منطقه را دارد و سهم زنان و جوانان بیش از سایرین است.

یکی از مواردی که در این کنفرانس مورد تاکید قرار گرفت، سهم زنان از بازار کار بود که یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

مساله سهم پایین زنان از اشتغال، تنها منحصر به کشورهای عربی نیست و به گفته صندوق بین‌المللی پول، ۱۵۵ کشور جهان محدودیت‌هایی را  برای به کارگیری زنان وضع کرده‌اند.

برای مثال در روسیه، زنان از ۴۶۵ موقعیت شغلی نظیر چوب‌بری و رانندگی در بزرگراه‌ها منع شده‌اند. در فرانسه نیز زنان حق ندارند مشاغلی را انتخاب کنند که نیاز به حمل بارهایی بیش از ۲۵ کیلوگرم باشد.

در سال ۲۰۱۳، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد تعادل بخشی و پرکردن شکاف جنسیتی شغلی جهان می‌تواند تولید ناخالص جهان را تا ۱۲ درصد افزایش دهد. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، اشتغال بیشتر زنان مصری باعث افزایش ۳۴ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد شد.

یکی دیگر از کشورهای عربی که شکاف جنسیتی در آن بالاست، عربستان است که زنان تنها ۲۰ درصد نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند. این شکاف بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان باید گفت که پاسخ چگونگی دستیابی به رشد بالاتر در منطقه یک کلمه است: زنان