دکتر ابتکار با اشاره به تحولات علمی و فناوری در جهان گفت: با تدوین شاخص میزان بهره مندی زنان از فناوری اطلاعات در عرصه آموزش، ارتقا مهارت های فکری ، آگاهی و اطلاع رسانی و شبکه سازی ارتباطات برای تبادل اطلاعات و جریان سازی اجتماعی به توان افزایی زنان 


معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان افزایی زنان گفت: در سال ۱۹۹۸ همزمان با اجلاس مجمع جهانی اقتصاد مدیر عامل ماکروسافت با معرفی اینترنت از نقش آن در آینده اقتصاد دنیا که اتکا آن بر خلاف اقتصاد سنتی که بر منابع بود بر نوآوری، خلاقیت، تولید ذهن و انقلاب دیجیتال خواهد بود سخن گفت .

وی افزود: ابزار این تحول بزرگ در اقتصاد انقلاب دیجیتالی است که ارزش افزوده بر مبنای نوآوری خلق می شود.

ابتکار با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های انقلاب دیجیتال عدم تبعیض و جنسیت گرایی است خاطرنشان کرد: در کشور ما فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور وسیع در شهرها گسترش یافته است و یکی از شاخص های ملی ما ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت است که وضعیت خوبی در این زمینه داریم و این عدم تبعیض و دسترسی یکسان و عدالتی که با انقلاب دیجیتال برقرار می شود کمک بزرگی به هم افزایی زنان خواهد کرد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اعلام اینکه یکی از تکالیف  اساسی کشور در قانون اساسی و ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه بحث عدالت است گفت: یکی از ابعاد عدالت، عدالت جنسیتی است و ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان که بتوانند دوشادوش یکدیگر بتوانیم با برنامه ریزی و سیاست گزاری درست عدالت جنسیتی را برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: ما برای پیشرفت باید از تمام سرمایه های کشور استفاده کنیم و نقش زنان در تمام عرصه های سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غیر قابل اغماض است.

معاون رییس جمهوری با اشاره به اینکه بر طبق ماده ۱۰۱ برنامه توسعه دولت باید هر کجا عقب ماندگی برای زنان وجود دارد این عقب ماندگی ها با برنامه خاص و یک نگاه جبرانی از بین ببرد گفت: این نگاه با برنامه ریزی متعادل هم اکنون در دستگاه های دولتی وجود دارد و بحث زنان موضوعی است که به همه دستگاه ها بر می گردد و معاونت امور زنان و خانواده متولی سیاست گذاری، رصد و  پایش در این حوزه است.

ابتکار تصریح کرد: ما در معاونت در حال تدوین شاخص هایی برای توان افزایی بانوان هستیم که یکی از این شاخص ها میزان بهره مندی زنان از فناوری اطلاعات است که در عرصه آموزش، ارتقا مهارت های زندگی و ارتقا مهارت های فکری برای تصمیم سازی، آگاهی و اطلاع رسانی و شبکه سازی ارتباطات برای تبادل اطلاعات و تجربیات و در کنار آن یک جریان سازی اجتماعی برای توان افزایی زنان داشته باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با بیان اینکه ما نیازمند تغییر نگاه هستیم تا بتوانیم زیست بوم لازم را برای هم افزایی زنان بسازیم گفت: تحول در نگرش فردی و خود باوری شروع می شود و فناوری اطلاعات می تواند این تحول را به یک تغییر رفتار اجتماعی تبدیل کند تا بتوانیم شاخص های مختلف را در کشور توسعه دهیم.

وی با تاکید بر دو برابر بودن میزان بیکاری زنان و دختران تحصل کرده در کشور افزود: آمارها نشان می دهد که این شکاف جنسیتی در کشور ما جدی است و ما باید تلاش کنیم مشاغلی را بر اساس علاقه ، تخصص و توانمدی هایی که دارند برای آنان ایجاد کنیم .

بالاترین مقام امور زنان کشور گفت: امروز به مدد فناوری اطلاعات پویش ها و کمپین هایی در کشور فعال است که یکی از  این کمپین ها ارمغان ۲ است که معاونت زنان و خانواده با همکاری سازمان زندان ها و ستاد دیه برای آزادی ۲۵۰ زن جرایم غیر عمد تشکیل شده است که بستر فعالیت آن شبکه های مجازی بوده است.

ابتکار با اعلام اینکه نقشه راه مشترکی با مشارکت وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت  تعریف خواهیم کرد افزود: از افراد ، تشکل ها و بخش خصوصی دعوت می کنم تا زیست بوم اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات در کشور شکل بگیرد.

  معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ادامه داد: در مرحله بعدی باید همکاری های بین المللی و استفاده از تجربیات سایر کشورها را در این زمینه وارد کنیم زیرا یکی از مهمترین چالش های پیش روی ما در زمینه اشتغال بانوان در صنایع دستی بازاریابی بین المللی و جذب توریسم در سطح جهان است .

وی در پایان اظهار گفت: امیدواریم با تهیه نقشه راه مشترک و همکاری بخش خصوصی بتوانیم  برای توان افزایی زنان در حوزه  IT   وICT  گام های بزرگی بر داریم.