ما یک جهت گیری خیلی جدی را از ابتدای دولت دوازدهم در بحث مقابله با خشونت داریم 


گفت و گوی الوفاق با معاون رییس جمهور

مسائل مربوط به زنان و خانواده از جمله مسایلی است که نیاز به آسیب شناسی دقیق دارد. و مطالبات زنان در این حوزه به یک برنامه ریزی خوب احتیاج دارد. توجه به مسائل زنان و خانواده یکی از مسائل مورد تأکید امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است. در همین راستا روزنامه الوفاق گفتگویی را با دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده انجام  داده است.

دکتر ابتکار در مورد کارهایی که در رابطه با خشونت علیه زنان  تا به امروز این معاونت انجام داده گفت: ما یک جهت گیری خیلی جدی را از ابتدای دولت دوازدهم در بحث مقابله با خشونت داریم و به همین منظور علاوه بر کار قانونی با مجلس و پیشبرد لایحه خشونت علیه زنان، یک کار خاصی را در بحث آموزش با آموزش و پرورش انجام دادیم که بتوانیم موضوع آموزش ومهارتهای زندگی وارتباطی را برای کاهش خشونت در دستورکار تعامل خود با آموزش وپرورش ووزارت علوم ودانشگاهها  وسایر دستگاهها قرار دهیم. بعد از موضوع آموزش به موضوع پیشگیری و مداخله پرداختیم و حمایت خاصی از اورژانس اجتماعی کردیم. و یکی از اهداف ما در این دوره حمایت از این فعالیتها برای کاهش خشونت است.

و در همین راستا کنفرانس (زن- صلح -امنیت ) را همزمان با روز جهانی زن که متقارن با تولد حضرت فاطمه است را برگزار میکنیم چرا که در منطقه ایی زندگی میکنیم که درگیر جنگ و خشونت و افراط گری است و جنگ تهدید بسیار زیادی برای زنان منطقه محسوب میشود وصدمات بسیاری را به آنها وارد کرده و میکند و از این جهت همه منطقه و جامعه جهانی در مقابل این خشونت و افراط گری  مورد تهدید واقع میشوند. چرا که زنان در ایجاد صلح و تحکیم آن در مذاکرات صلح میتوانند نقش داشته باشند و در این زمینه بسیار تاثیر گذار باشند واین نشست را برای این موضوع میگذاریم وپیام حضرت فاطمه (ص) به گوش همه عالمیان میرسانیم که پیامی سرشار از انسانیت و صلح ودوستی است .

همچنین دکتر ابتکار در ارتباط با الگو برداری کشورهای اسلامی از ایران با اشاره به خاطره ایی تصریح کرد،در دولت هشتم که معاون اقای خاتمی بودم سفیر ایران در اندونزی پیگیر بود که ما یک سفر به اندونزی داشته باشیم رییس جمهور وقت خانم مگاواتی میخواهند شما را ببیند من به اندونزی رفتم در آنجا سفیر ایران برای من توضیح دادند که اینجا حزب خانم مگاواتی قبل ازاینکه این خانم رییس جمهور شود اول به عنوان رییس حزب رای آوردند و رییس حزب خودشان شدند و رییس حزب که از اکثریت بود به خودی خود باید معاون رییس جمهور میشد که براساس قانون اساسی کشور بود ولی شورای فتوای اندونزی گفتند که یک خانم نمیتواند معاون رییس جمهور شود ومنع کردند و حزب این خانم به دنبال این میروند که در کشورهای اسلامی موردی را پیدا کنند که معاون رییس جمهور زن باشد و آنها در جستجوی خود ایران را پیدا میکنند و یک گزارشی را تنظیم کردند که سیاستها در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شرع است و منطبق با شریعت اسلام است و اگر کمترین مغایرتی داشت این مساله با شریعت اسلام امکان نداشت یک خانوم در ایران معاون رییس جمهور باشد و بر این مبنا اعلام میکنند و استدلال خود را به شورای فتوای اندونزی میدهند و شورای فتوا این مساله را میپذیرد و بر این اساس خانم مگاواتی معاون رییس جمهور میشوند بعد از مدتی بنا به دلایلی رییس جمهور وقت ناتوان از اداره مسوولیت  میشود و این خانم بر اساس قانون اساسی معاون رییس جمهور میشود. و ایشان در دیدار با من گفت من مدیون شما هستم چرا که بنا بر الگوی ایران من توانستم معاون رییس جمهور ورییس جمهور شوم.

منبع: روزنامه الوفاق