معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در سفر به قزوین از چهارمین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی بانوان قزوین بازدید کرد. 


معصومه ابتکار از غرفه های مختلف نمایشگاه توانمندی زنان در مرکز خرید مهروماه بازدید به عمل آورد و با غرفه داران در خصوص فعالیت آنها گفت و گو کرد.

معصومه ابتکار در جریان این بازدید اظهار کرد: بانوان کشور در صنایع دستی توانمندی زیادی دارند و با حمایت جدی از آنها می توان  به نتایج ارزشمندی رسید.

وی با ابراز خوشحالی از برگزاری نمایشگاه توسط بانوان استان گفت: مشاغل صنایع دستی مربوط به بانوان است.

دکتر ابتکار  عنوان کرد: برای حمایت از بازار فروش توانمندی زنان یکی از برنامه ها تجارت الکترونیک است. طبق آمار میراث فرهنگی , ٧٥ درصد از مشاغل صنایع دستی سهم بانوان است.

ابتکار از نشست بین المللی در خصوص فناوری «آی سی تی» خبر داد و بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال آینده این نشست برگزار خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: در خصوص اشتغال روستایی با محدودیت های اعتباری که داریم نگاه ما توسعه تعاونی های روستایی بانوان است واز این طرح استقبال و حمایت می کنیم.

وی در پایان یادآور شد: بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر این که ۳۰ درصد پست های دولتی باید در اختیار بانوان قرار گیرد، در حال اجراست.