استاندار قزوین گفت: لزوم بهره گیری دولت و نظام از توان زنان و ظرفیت های این قشر در مسئولیت های اجرایی یک واقعیت انکارناپذیر به شمار می رود. 


عبدالمحمد زاهدی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین که با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، به اهمیت لزوم مشارکت زنان در کنار مردان در پیشبرد اهداف جامعه اشاره کرد و افزود: بر خلاف دموکراسی نمایندگی که مردم تمام امور را به نمایندگان خود می سپارند و نظرات مردم به درستی منعکس نمی شود، در دموکراسی مشارکتی علاوه بر انتخاب مجریان، حق طرح دیدگاه ها برای مردم محفوظ است.

وی اضافه کرد: این سازوکار مشارکتی می تواند در سه بخش یعنی توسط احزاب با دیدگاه های متفاوت، سازمان های مردم نهاد بخش های مختلف و رسانه ها در جامعه تحقق یابد.

استاندار قزوین همچنین گفت: جمع تمام این ها برآیند افکار عمومی هستند که اندیشه ها و دیدگاه های مردم را نمایندگی می کنند.

زاهدی اضافه کرد: امروز تعداد تحصیل کردگان زن در رشته های مختلف از مردان پیشی گرفته و همین نشان می دهد اگر در گذشته هم، چنین توانمندی در زنان وجود نداشته امروز دیگر این استعداد و توانایی به شکلی بهینه وجود دارد و باید از آن استفاده کرد.

استاندار قزوین افزود: تصدی مسئولیت های اجرایی توسط زنان در قزوین افزایش رضایتمندی ها را به همراه داشته و تجربه نشان داده در هر جا که یک زن مسئولیتی پذیرفته جدیت و حساسیت بیشتری داشته است.