در این جلسه شاخص‌های اصلی تدوین شده عدالت جنسیتی به عنوان ملاکی برای سنجش اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت زنان و خانواده تصویب شد. 


به گزارش معاونت امور زنان و خانواده؛ در این نشست دستگاهها مکلف شدند داده های آماری خود را به تفکیک جنس تهیه و در اختیار دبیرخانه ستاد قرار دهند تا در کارگروهی متشکل از دستگاهها در معاونت، شاخص های عدالت  جنسیتی نهایی شود.

موضوع تقسیم کار ملی دستگاه‌های ذی ربط در زمینه انجام آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی‌ها در حوزه های حقوقی و مهارت های ارتباطی و نقش آفرینی زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات برنامه ای دستگاهها تهیه شود.

همچنین طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران که مشتمل بر بخش های مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستی و فعالیت های ورزشی نشاط آور در میان دختران و زنان اجرا می شود، بررسی و به تصویب رسید.

در این جلسه گزارشی از افزایش انتصاب مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ مصوبه رئیس جمهور مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسئولیت ها و پست های دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد، ارائه شد.

طبق این گزارش، پس از ابلاغ این مصوبه تاکنون ۷ معاون وزیر و بیش از ۴۶ مدیرکل زن در وزارتخانه های مختلف بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان ایرانی منصوب شده اند.

در این جلسه علاوه بر وزرای ورزش، دادگستری و آموزش و پرورش، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، معاون رییس جمهور در امور حقوقی و اساتید حوزه زنان و خانواده، چند از بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.