گالری گل حامی به عنوان مرکز خود اشتغالی زنان رای باز، تحت نظر بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افتتاح شد. 


این گالری با مساحت ۵۵۰ متر مربع و هزینه ۳۵۰ میلیون تومان از منابع بنیاد تعاون استان به بهره برداری رسیده است.

ای گالری به میزان ۱۸۰۰ نفر ساعت برای زنان زندانی و مددجویان دارای رای باز استان اشتغالزایی ایجاد می کند و اقلامی که در این گالری عرضه می شود از محل نهالستان بنیاد تعاون زندانیان استان تامین و در این محل عرضه و به فروش گذاشته می شود.