دبیر کارگروه زنان روستایی عشایر و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از توسعه و گسترش آموزش زنان روستایی و عشایری با بهره گیری از ظرفیت سازمان فنی و حرفه ای خبر داد. 


پریچهر سلطانی روز یکشنبه در نشست با مدیرکل و بانوان اداره کل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری افزود: این آموزشها در راستای توانمندسازی بانوان روستایی و عشایری در امر اشتغال پایدار و تولید محصولات و بازاریابی برای این محصولات اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می دهند افزود: جوانان و افراد جویای کار برای آنکه جذب بازار کار شوند از ظرفیت آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شوند و دولت نیز از این آموزش ها که در راستای ایجاد فرصت های شغلی پایدار است حمایت می کند.

سلطانی تصریح کرد: ایجاد اشتغال، نه فقط در شهر که در مناطق روستایی و عشایری نیز مورد توجه دولت است که برای این منظور دولت تسهیلات ارزان قیمت را به طرح های تولیدی و اشتغالزایی روستایی ارائه می دهد.

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در دوره های آموزش فنی و حرفه ای شرکت کردند که بخشی از این افراد را بانوان تشکیل دادند.

محمود تقی پور اظهار کرد: این تعداد شرکت کننده بیش از ۲.۵ میلیون ساعت آموزش فرا گرفته اند که این میزان از تعهد این اداره کل که آموزش ۲ میلیون ۴۰۰ هزار ساعت بیشتر است.

وی اظهار کرد: آموزش های فنی حرفه ای ارائه شده استان در ۵ خوشه خدمات،صنعت، کشاورزی و فناوری راهبردی است و حضور بانوان در این آموزش ها در شهرها و روستاهای استان از رشد مطلوبی برخوردار بوده است.

به گزارش ایرنا، هم اکنون ۱۹ آموزشگاه دولتی فنی و حرفه ای و ۱۶۴ آموزشگاه غیر دولتی در بخش های مختلف این استان فعال است.