تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اطلاعات امروز شنبه در محل این وزارتخانه امضا شد. 


این تفاهمنامه همکاری به امضای منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رسید.

با توجه به اینکه نیمی از دانشجویان وزارت علوم را دختران تشکیل می دهد این تفاهم نامه همکاری می تواند در راستای تحقق برنامه ای این دو نهاد در حوزه زنان و خانواده می تواند بسیار موثر باشد.

همچنین با این تفاهمنامه می توان برای اجرای مجموعه فعالیت ها در راستای توسعه متوازن و پایدار و نقش بی بدیل خانواده راههای موفق تری را طی کرد.

این تفاهمنامه در قالب هفت ماده است که در آن آمده است: تحقق توسعه پایدار و متوازن مستلزم بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها، منابع و امکانات موجود و نیز بسترسازی و فراهم کردن فرصت ها و شرایط لازم توسط دستگاههای سیاستگذاری و برنامه ریزی است و در راستای تحقق بندهای ٢ و ١٣ سیاست های کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری و ماده ١٠١، ١٠٢، ٨٠، ٦٦ و ٦٤ قانون برنامه ششم توسعه و مواد منشور حقوق شهروندی این تفاهم نامه امضا شده است.

همچنین این تفاهم نامه به منظور هم افزایی و تبادل تجربیات و اطلاعات و بهره برداری از توانمندی های تخصصی و امکانات طرفین و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای انتشار دانش، دانش تحقیقات دانشگاهی به سمت اولویت ها و بازشناسی نیازهای پژوهشی جامعه زنان و خانواده که می تواند ارتقای توانمندی ها و مهارت های علمی و تخصصی زنان را در قالب توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پاسدار و متوازن در پی داشته باشد، منعقد و مبادله شد.

موضوع این تفاهم نامه نیز توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی راهبردی و کاربردی حوزه زنان و خانواده متناسب با نیازهای موجود کشور؛ به تفکیک مناطق جغرافیایی مختلف و لایه های جمعیتی، زنان خانه دار، دانشجو، پژوهشگر، هیات علمی، کارآفرین، سرپرست خانوار، دارای معلولیت و زنان مبتلا به بیماری های خاص است.