این موافقت نامه که به امضای محمد بطحایی و معصومه ابتکار رسید شامل اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ارتقای مهارت های مربیان، طرح های نشاط و سلامت دانش آموزان و بهبود وضعیت بهداشت روانی و جسمانی اعضای خانواده است. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ دستگاه‌ مجری در این موافقت نامه که وزارت آموزش و پرورش است هر ۳ ماه یکبار می بایست گزارش عملکرد مرحله ای و حداکثر یک ماه پس از پایان اجرای پروژه، گزارش کامل عملکرد فعالیت‌ها و هزینه‌کردها را ارایه دهد.

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز حسب اقتضاء، ناظر یا ناظرینی برای نظارت بر اجرای مفاد موافقت‌نامه تعیین می‌کند تا مطابق برنامه مورد نظر، اهداف کمی و کیفی مندرج در موافقت‌نامه محقق شود.

از جمله اهداف کیفی این موافقتنامه ارتقاء سلامت نوجوان در ابعاد مختلف جسمی و روانی، افزایش تحرک جسمی دانش آموزان همراه با نشاط  و ارتقاء شاخص شادی و نشاط و امید به زندگی، افزایش سطح سلامت روانی و اجتماعی مربیان و دانش آموزان در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی و رشد مهارت های پرورشی مربیان مدارس در راستای پرورش نسلی سالم و با نشاط است.

اهداف کیفی فوق در چارچوب اهداف کمی تدوین محتوای آموزشی ویژه مربیان مدارس در محورهایی مانند شادی و نشاط، امید، خوش بینی، خویشتن‌داری، شیوه های مقابله با استرس، گفتگوی بین نسلی، مدیریت زمان و معنویت تدوین و منتشر می شود.

همچنین تهیه ۱۲ برنامه ویدیوئی ۴۵ دقیقه ای و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با محورهای آموزشی فوق برای ۴۳۰ نفر از مربیان مدارس در سطح کشور (هر شهرستان ۱ مربی) به مدت ۲۴ ساعت نیز از دیگر محورهای این موافقت نامه است.

این موافقت‌نامه به استناد ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم در اجرای پروژه‌های مشترک فوق امضاء و مبادله شد.