پایان شصت و دومین اجلاس کمیسیون مقام زن با ارائه نقشه راه به دولت ها، جامعه مدنی و گروه های زنان برای تحقق حقوق زنان  روستایی و رفع نیازهای آنها

 

⏪نیویورک/مقر سازمان ملل متحد:فاطمه رحمتی

 🔹روز جمعه ۳ فروردین اجلاس شصت و دوم کمیسیون مقام زن، بزرگترین گردهمایی سالانه در موضوع برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، با تعهد جدی کشورهای عضو سازمان ملل برای تحقق عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران روستایی به پایان رسید.

 

🔹امروزه هنوز ۱.۶ بیلیون نفر در فقر بسر می برند و حدود ۸۰ درصد فقر مفرط در مناطق روستایی به چشم می خورد.آنها دسترسی کمتری به منابع و فرصتهای اقتصادی، آموزش کیفی، بهداشت، زمین کشاورزی، محصولات کشاورزی، تکنولوژی،

عدالت و حمایت اجتماعی دارند.

 

🔹نتایج بدست آمده از این اجلاس دو هفته ای " توافقی" است که به صورت اجماعی توسط کشورهای عضو مورد تصویب قرار گرفت که اقدامات مشخصی را برای از بین بردن فقر و تضمین حقوق، رفاه و زنان و دختران روستایی ارائه می دهد.این اقدامات شامل تضمین استانداردهای زندگی مناسب و دسترسی برابر به منابع تولیدی و زمین، پایان دادن به فقر، بهبود امنیت غذایی و تغذیه ، کار مناسب، زیرساخت ها و فن آوری ها، آموزش و بهداشت، از جمله بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری و پایان دادن به همه اشکال خشونت و سنت های مضر می شود. کشورهای عضو نقش مهم زنان روستایی در رفع ناامنی غذا و گرسنگی را به رسمیت می شناسند. این نتیجه توافقی، یک نقشه راه برای مراحل بعدی فراهم می کند که دولت ها، جامعه مدنی و گروه های زنان می توانند از تحقق حقوق زنان روستایی و رفع نیازهای آنها حمایت کنند.

 

🔹خانم مولامبو، مدیر نهاد زنان ملل متحد، در جلسه اختتامیه کمیسیون گفت اگر چه این توافق در اتاق جلسات سازمان ملل در نیویورک به تصویب رسیده است، اما باید در زندگی زنان و دختران روستایی که برای خدمت به آنها اینجا گرد هم امده ایم موثر باشد.ایشان خاطر نشان کرد تغییرات مورد نیاز در زندگی زنان روستایی باید با مشارکت تمام دست اندرکاران از دولتها گرفته تا جامعه مدنی اعمال شود و زنان روستایی خود باید قادر باشند حرف بزنند و صدایشان  در تمام مشاورها و تصمیم سازی ها شنیده شود.

 

🔹کمیسیون مقام زن بزرگترین فورم کشورهای عضو سازمان ملل، سازمانهای جامعه مدنی و سایر نهادهای بین المللی برای رسیدن به اجماع و تعهد بر روی سیاستگذاری بر روی این موضوع، امسال با حضور ۴۳۰۰ نماینده از ۶۰۰ سازمان غیر دولتی و ۱۷۰ کشور برگزار شد.صدها برنامه جانبی توسط دولتها و سازمانهای غیر  دولتی در دو هفته اجلاس برگزار شد. 

 

🔹طیف وسیعی از اقدامات  مشخص و توصیه ها در نتایج توافقی برای تحقق عدالت جنیستی و توانمندسازی زنان و دختران روستایی مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

مهمترین نکات در نتایج توافقی عبارتند از:

• تصویب اصلاحات برای از بین بردن قوانین و هنجارهای تبعیض آمیز برای زنان برای دسترسی برابر به منابع اقتصادی و تولیدی، از جمله زمین و منابع طبیعی، حقوق مالکیت و ارث؛

• پیشرفت به سوی محیط های آموزشی با کیفیت در تمام سطوح، از جمله از بین بردن شکاف های جنسیتی در آموزش متوسطه و تحصیلات عالی در مناطق روستایی؛

• ارائه خدمات اجتماعی  و خدمات مراقبتی با کیفیت ، به منظور کاهش سهم  مراقبت های بدون پرداخت و کار خانگی زنان و دختران روستایی؛

• تضمین مشاغل شایسته با پرداخت برابر برای کار برابر به زنان روستایی و مشارکت برابر انها در همه تصمیمات، از خانواده تا انجمن ها و شوراهای اجتماعی؛

• افزایش زیرساخت های ضروری و فن آوری روستایی ، که معمولا در آخرین مرحله به زنان روستایی می رسد، از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی و ارتباطات؛

• تقویت سرمایه گذاری برای اطمینان از امنیت و تغذیه مواد غذایی و افزایش مشارکت مالی و دسترسی به خدمات مالی برای کشاورزان زن؛

• ارائه پوشش بهداشت عمومی و درک نیاز زنان و دختران در مناطق روستایی برای مدیریت و اجرای بهداشت باروری و جنسی  خود؛

• اقدام سریع برای پایان دادن به تمام انواع خشونت علیه زنان، از جمله اقدامات مضر از قبیل ازدواج کودکان و ختنه زنان.