معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه یکی از تلخ ترین خاطراتش در سال ۹۶ در حوزه زنان و خانواده، دیدن آسیب های اجتماعی بانوان بوده است، گفت: شمار زنان تماس گیرنده با اورژانس اجتماعی افزایش یافته است. 


معصومه ابتکار که درباره تلخ ترین و شیرین ترین خاطره هایش در حوزه زنان و خانواده سخن می گفت، افزایش آسیب های اجتماعی را به عنوان تلخ ترین خاطراتش بیان کرد.

وی در این باره افزود: از افزایش آسیب های اجتماعی که بخشی از آن از طریق تماس با اورژانس اجتماعی منعکس می شود برای ما رنج آور است.

ابتکار همچنین با یادآوری فعالیت خانه های امن برای مادران و فرزندان گفت: وقتی به خانه های امن می روم و کودکانی که خانه خودشان که باید برای شان محل محبت، عشق، نشاط و حمایت باشد، مجبور به آمدن به خانه امن به همراه مادران خود شده اند این موضوع بسیار برای ما دردناک است.

** خاطرات خوب در سفرهای استانی

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخشی دیگر از گفت و گو با ایرنا درباره شیرینی های فعالیت در حوزه زنان گفت: خاطره خوب و شیرین من در زمان فعالیتم در حوزه زنان و خانواده، انجام سفرهای استانی است و دیدن فعالیت های اشتغالزایی بانوان به ویژه زنان روستایی در حوزه صنایع دستی، فناوری های نوین و فعالیت های هنرمندان با استانداردهای بالا بسیار خوشایند و رضایت بخش است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: همچنین زمانی که فعالیت سازمان های مردم نهاد، خیریه و تشکل ها را مشاهده می کنم برای من بسیار خوشایند است چون در بخش های مختلف به ویژه حوزه زنان و خانواده اقدامات خوبی از سوی این نهادها انجام شده است تا ما روز به روز شاهد تحولات در این حوزه باشیم.

ابتکار تصریح کرد: سابقه حضور من در حوزه زنان به اوایل دوره آیت الله هاشمی برمی گردد که درگیر حوزه زنان بودم و بعد از آن در دوره اصلاحات در حوزه محیط زیست فعالیتم را آغاز کردم البته با حوزه زنان و خانواده نیز سر و کار داشتم.

** حوزه زنان پرنشاط اما دارای آسیب های فراوان است

وی تصریح کرد: در این چند ماه که پس از سال ها دوباره به حوزه زنان و خانواده برگشتم این حوزه را از یک سو پرنشاط و پرشور ولی در عین حال دارای آسیب های اجتماعی زیادی می بینم.

ابتکار ادامه داد: در حوزه زنان و خانواده زمینه ها برای کار خیلی زیاد است ولی فکر می کنم سرمایه اجتماعی بانوان، توانمندی هایی که دارند، جریان سازی که زنان دارند، قدرت درونی بالایی که در مقابل آسیب ها دارند، صدا و توان زنان می تواند برای کمک به خروج از این آسیب ها تاثیر گذار باشد، البته بانوان حتی راهکارها هم می توانند ارائه دهند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: به همین خاطر این معاونت طرح تاب آوری اجتماعی را با جامعه هدف زنان اجرا کرده است و معتقدیم اگر این توان در میان بانوان باشد، می تواند کمک کند که یک جامعه ای به دور از آسیب ها و مشکلات پی ریزی کنیم و با این طرح حتی بتوانیم کشور را از این وضعیت خارج کنیم.

به گزارش روز جمعه ایرنا، وی در پاسخ به این سوال که به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مدت فعالیت خود چه نمره ای می دهید، گفت: باید این نمره را بقیه به ما بدهند ما نمی توانیم خودمان نمره به خودمان بدهیم، من به دانشجویان نمره می دهم نه به خودم.