سرپرست گروه علمی سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی از تدوین سند سلامت زنان و ارجاع آن به نهادهای دیگر برای اجرا و هماهنگی‌های بین بخشی خبر داد. 


بتول احمدی درباره جزییات سند سلامت زنان توضیح داد و گفت: این سند برنامه‌ای ملی و راهنمای تمام سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر سلامت جامعه تاثیرگزار هستند. سند سلامت زنان تدوین شد که این ارگان‌ها بتوانند برنامه‌هایی عملیاتی در این زمینه تدوین کنند و تلاش‌هایی منسجم و یکپارچه برای ارتقای سلامت زنان صورت گیرد.

وی ادامه داد: تهیه این سند از طرف گروه علمی سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی انجام می‌شود و برای تدوین آن از صاحبنظران در رشته‌های مختلف دعوت شده است. شاخص‌های سلامت زنان در کشور ما طی سه دهه اخیر بهبود یافته است و روند رو به رشدی را طی کرده است. این موضوع  تاحد زیادی نتیجه تغییر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان است. مواردی همچون میزان تحصیلات و باسوادی زنان، مشارکت اجتماعی، اشتغال و ... کمک کرد که شاخص‌های سلامت زنان بهبود یابد، با این وجود هنوز مشکلاتی وجود دارد که این برنامه درصدد برطرف کردن آنهاست.

سرپرست گروه علمی سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی با تاکید بر اینکه این سند اولین سندی است که تمام ابعاد سلامت زنان را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: سند سلامت زنان اولین سند سیاستی است که شامل تمام ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان است و مسائل نگران کننده‌ای که در این موارد مطرح است را مورد توجه قرار داده است. 

احمدی همچنین اضافه کرد: سند در سه بخش آموزش، پژوهش و ارائه خدمات برای بازه زمانی ۹۷ تا ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است تا بتواند با برنامه‌های پنج‌ساله کشوری و برنامه‌های اساسی دیگر قابل انطباق باشد. سعی کردیم این سند تمام دوره‌های زندگی زنان از بلوغ تا یائسگی را درنظر بگیرد؛ به همین منظور برنامه‌های مختلفی برای غربالگری بیماری‌ها و ارتقای سلامت در بخش‌های مختلف دیده شده است.

به گفته وی، یکی دیگر از موارد مهم در سند، مشارکت زنان است که می‌تواند ابزاری قوی برای بهبود سلامت خود، خانواده و جامعه باشد؛ چون آنها عنصر اصلی  سلامت خانواده و مراقبان اصلی در حوزه سلامت هستند و در حال حاضر زنان ۷۰ درصد جمعیت کارکنان مراقب سلامت را تشکیل می‌دهند.

سرپرست گروه علمی سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی با بیان اینکه در سند سلامت زنان علاوه بر بعد بالینی وپزشکی، به استراتژی‌های ارتقای سلامت نیز توجه شده است، افزود:  در حال برنامه‌ریزی هستیم که کمیته‌های هماهنگی ملی و استانی در این زمینه ایجاد کنیم تا این راهکارها منجر به برنامه‌ای عملیاتی شوند و نتیجه بخش باشد. در حال حاضر این سند تدوین شده و به اطلاع رسانی نیاز دارد تا نظرات مختلف سازمان‌ها به ما منعکس شود.

احمدی افزود: این سند برای معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ارسال می‌شود تا در دستور کار کمیته‌های تخصصی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار گیرد. شبکه‌های بهداشت و درمان بخش اصلی اجرای این برنامه‌ها هستند و ظرفیت آنها  می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. چند دستگاه مجری این سند خواهند بود و وزارت بهداشت نقش اصلی را دارد.