معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ۱۶ کارگروه ذیل ستاد ملی زن و خانواده فعالیت می کنند، گفت: بحث نشاط و ورزش بانوان موضوعی است که تقسیم کار دستگاهی برای آن انجام شده است. 


معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص فعالیت های ستاد ملی زن و خانواده با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این ستاد در اسفندماه سال گذشته، تنظیم شاخص‌های عدالت جنسیتی و تکلیف ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه از اصلی ترین برنامه های این ستاد برشمرد و گفت: همه دستگاه ها باید در حوزه عدالت جنسیتی شاخص داشته باشند که کارگروه تنظیم شاخص ها در ستاد ملی زن و خانواده تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: بحث نشاط و ورزش بانوان دیگر موضوع کار این ستاد است که برنامه ویژه و تقسیم کار بین دستگاهی برای آن انجام شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: آموزش های قبل و حین و بعد از ازدواج، تحکیم خانواده، بحث های حقوقی، مهارت های ارتباطی از دیگر موضوعاتی است که این ستاد پیگیری می کند چراکه باید خانواده از زمان شکل گیری با آگاهی و مهارت های خوبی شکل گیرد تا هم مستحکم باشد و هم آسیب های بعدی کاهش یابد.

ابتکار با بیان اینکه ذیل ستاد ۱۶ کارگروه وجود دارد که به شکل مشورتی فعالیت می کنند، گفت: این کارگروه ها در موضوعات مختلف پیگیری فعالیت ها و تکالیف ستاد بر اساس ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برعهده دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد جلسات آینده ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور برگزار شود.