معصومه ابتکار بار دیگر از مجلس شورای اسلامی، ریاست و نمایندگان آن خواست تا در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سرعت عمل نشان دهند. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به کودک آزاری های اخیر مانند قتل سلاله ۵ ساله، پسر ده ساله مشهدی و خواهران و برادران شکنجه شده ماهشهری، این حوادث را بسیار ناگوار توصیف کرده و گفت: همه قوا باید برای مقابله با آسیب ها به کودکان و نوجوانان همت کنند و این موضوع در قوه مقننه اکنون به تصویب لایحه حمایت ازکودکان  و نوجوانان بستگی دارد.

ابتکار با تاکید بر ظرفیت های اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در کاهش آسیب ها به کودکان، حمایت از این اورژانس را مهم تلقی کرده و گفت: ۱۲۳ نه تنها مامن آسیب دیدگان به حساب می آید بلکه باعث ترس و بازدارندگی مرتکبان به خشونت هم هست.