معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: آسیب پذیری خانواده ها در بخش های مختلف افزایش یافته است و همه باید برای پیشگیری از گسترش آن، تلاش کنیم. 


معصومه ابتکار افزود: با توجه به اینکه ایران جامعه ای در حال گذار است، از بسیاری از جهات، تحولاتی را در دنیای اطراف دارد و خانواده ها نیز تحت تاثیر این موضوعات با مشکلاتی مواجه می شود که نیازمند تلاش جدی همه برای حل این مسایل است.

وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد همواره در رفع مسائل و آسیب های اجتماعی نقش کلیدی دارند، اظهار داشت: این سازمان ها به عنوان بازیگران اصلی جهت مشارکت مردم در سیاستگذاری های دولت همکاری دارند و رصد و پایش این سازمان ها در بحث خانواده و گفت و گوی بین نسلی به عنوان یک موضوع مهم همواره مطرح است.

ابتکار اضافه کرد: دانشگاهیان نیز در موضوعات خاص مرتبط با مسائل اجتماعی به ویژه در حوزه خانواده صاحبنظر هستند و در هدایت و جهت گیری اصلی کار ما چون مبتنی بر دانش و پژوهش است می توانند کمک کنند.

وی با بیان اینکه موضوع گفت و گوی ملی خانواده اهمیت زیادی برای جامعه دارد؛ ادامه داد: خانواده به عنوان بنیاد اصلی جامعه، با تکانه هایی روبه رو است و آسیب هایی به آن وارد شده که نیازمند همکاری همه برای رفع این مسائل است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: نمی خواهیم بگوییم که خانواده ها دچار بحران هستند اما اگر بخواهیم خانواده را با مفهوم ارزش های دینی، ملی و سنتی خودمان امروز بر اساس شرایط جامعه و با توجه به مطالبات، خواست ها و نگرش های نسل جوان تعریف کنیم نیازمند یک جریان اجتماعی قوی و اراده هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع موضوع خانواده از جمله موضوعاتی است که مورد دغدغه و توجه مقام معظم رهبری و حتی رئیس جمهوری است.

ابتکار اضافه کرد: از آنجا که بهترین کانون برای همه اعضای خانه، خانواده به شمار می رود باید برای گرم نگه داشتن این کانون، تلاش های فراوانی از سوی همه مردم به ویژه نهادهای مختلف از جمله سازمان های مردم نهاد صورت گیرد تا بتوانیم گفت و گوی ملی را در جامعه ترویج دهیم.