معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: وزارت خانه ها موظف هستند عدالت جنسیتی را که در برنامه ششم توسعه تصویب شد اجرا کنند و مشاوران امور بانوان در دستگاه ها نیز باید پیگیراجرای این مصوبه باشند. 


اطهره نژادی روز سه شنبه در نشست مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاه های اجرایی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: البته مشاوران امور بانوان در دستگاه های مختلف می توانند با تدابیر بیشتر و با همکاری دستگاه های اجرایی، برای حل مسائل مربوط به حوزه زنان تلاش کنند، اگر چه تلاش ها برای حوزه زنان باید از سوی همه مسئولان و متولیان امر باشد.

وی تصریح کرد: مشاوران امور بانوان دستگاه ها باید نگاه عدالت جنسیتی را گسترش دهند و برای حل مشکلات حوزه زنان، به کارگروه های مختلف در استان ها و وزارتخانه ها وارد شوند و بیشتر تلاش کنند.

نژادی افزود: نمی توان ماده ١٠١ عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه را اجرایی کرد مگر اینکه شما (مشاوران امور بانوان) در تصمیم گیری ها حضور داشته باشید و گزارشی ارائه دهید که برنامه ها و اقدامات شما در راستای اجرای این طرح چه تاثیری داشته است.

وی با بیان اینکه مسائل جنسیتی صرفا شامل حال بانوان نیست، اظهار داشت: مشاوران امور بانوان دستگاه ها در استان ها می توانند از محل پنج صدم بودجه استان ها، بودجه مورد نیاز امور بانوان را تامین کنند.

وی اضافه کرد: نقش شما مسئولان امور بانوان در استانداری ها مانند نقش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و بودجه ای که دارید صرفا باید برای مسائل مرتبط با زنان و تحقیق و پژوهش در مسائل مرتبط با زنان هزینه شود، البته بسیاری از این مسائل صرفا زنانه نیست و باید کل جامعه و زنان و مردان در کنار هم دیده شوند.

نشست مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاه های اجرایی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور با حضور معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سیدحسین سراج زاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و مشاوران امور بانوان در دستگاه های مختلف امروز سه شنبه در محل هتل لاله برگزار شد.