رئیس انجمن جامعه شناسی ایران گفت: با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح گفت و گوی ملی برای تقویت نهاد خانواده و توانمندسازی زنان در استان های مختلف اجرا می شود. 


سیدحسین سراج زاده روز سه شنبه در نشست مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور با حضور معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تشریح طرح گفت و گوی ملی و شیوه اجرای آن افزود: برنامه ریزی برای اجرای این طرح از اواخر اسفند ۹۶ شروع شد و قرار است انجمن جامعه شناسی با همکاری دستگاههای اجرایی نقش خودش را در این زمینه ایفا کند. چون گفت و گوی ملی به عنوان یک ضرورت در جامعه اهمیت دارد.

وی ادامه داد: جامعه ایران در مواجهه با شرایط و فضاهای جدید و پدیده مدرنتیه است و تغییرات جدی و بنیادینی را تجربه می کند در واقع این تغییرات مواجهه جهان سنت و مدرن است. پس طرح گفت گوی ملی با وجود این مشکلات می تواند موثر باشد.

سراج زاده افزود: در ایران علاوه بر این مواجهه که از دوران مشروطیت با آن مواجه هستیم برای برخی از آنها به راه حل های ملی نرسیده ایم و با چالش هایی هم مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: تغییرات و شکاف نسلی و درک مسائل موجود نسل جدید و والدین، وجود مشکلات در گفت و گو درون خانوادگی، مشکل در نظام تقسیم کار جنسیتی در خانواده، افزایش میزان طلاق در سال های گذشته، جدا شدن همسران و مشکلات برای زنان و فرزندان از جمله مشکلات موجود است.

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران گفت: خانواده همواره یکی از نهادهای بسیار مهم اجتماعی است برای اینکه فرایند جامعه پذیری فرزندان در آن صورت می گیرد و در این زمینه نقش بسیار تعیین کننده ای دارد و اینکه خانواده مدرن بخشی از این نقش را از دست می دهد، درست نیست.

وی اضافه کرد: کارکرد اصلی خانواده که همان یک نوع ارتباط عاطفی بین زوجین و شکل گرفتن شخصیت فرزندان است، هنوز در همه جای دنیا نقش و مسئولیت مهم نهاد خانواده است و در کشور ما این نقش اهمیت بیشتری دارد پس حفظ خانواده وظیفه ای است که به عهده همه ماست.

سراج زاده تاکید کرد: موضوع توانمندسازی زنان، بدون توانمند شدن نهاد خانواده نمی تواند به حل مسائل و مشکلات موجود در نهاد خانواده کمک کند.

وی تصریح کرد: هیچ یک از مشکلات جامعه راه حل مشترک ندارند چون جامعه به گروههای فکری متفاوت و برداشت های مختلف در جامعه تقسیم می شود.

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران گفت: باید موضوع گفت و گوها را در جامعه شکل داد و بر فهم موضوع و مسائل خانواده و راه حل های مختلف برای مشکلات آن متمرکز شد چون گفت و گو می تواند به رسیدن به یک دیدگاه جدی کمک کند.

وی ادامه داد: اینکه در معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری موضوع گفت و گوی خانواده در دستور کار قرار گرفته ناشی از درک درست در رابطه با مسائل اجتماعی در حوزه خانواده است.

وی اضافه کرد: انجمن جامعه شناسی ایران با معاونت زنان ریاست جمهوری درباره مساله گفت و گوی ملی همکاری خود را شروع کرده است و برای این طرح به عنوان گفت و گوی ملی خانواده در سطح استان های کشور کارگاههایی برای سازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزه زنان، دانشگاهیان و فعالان رسانه ای و کارشناسان دستگاههای اجرایی برگزار می شود.

سراج زاده اظهار داشت: در این کارگاهها به مسائل مربوط به حوزه زنان پرداخته می شود و مدیران کل امور بانوان هر استان حلقه ارتباطی انجمن با استان خودشان خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار است همه داده ها در ارتباط با شناسایی مسائل خانواده در اختیار انجمن جامعه شناسی قرار گیرد تا کارگاهها از شهریور آغاز شود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این طرح، برخی از مشکلات حوزه خانواده حل شود.

نشست مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور با حضور معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سیدحسین سراج زاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و مشاوران امور بانوان در دستگاههای مختلف در محل هتل لاله برگزار شد.