معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: حمایت از اورژانس اجتماعی سیاست مهم معاونت زنان ریاست جمهوری است. 


معصومه ابتکار اظهار داشت: در جلسه شورای اداری و نیز سمن ها و تشکل های فعال شهرستان پاکدشت سیاست های دولت و برنامه های حوزه زنان و خانواده و سیاست هایی که در جهت بهبود عدالت جنسیتی، اشتغال بانوان و کارآفرینی و اشتغال و توجه به آسیب های اجتماعی تبیین شد.

وی با بیان این که اورژانس اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده برای خشونت علیه کودکان و زنان در جامعه است، گفت: یکی از سیاست های مهم ما حمایت از اورژانس اجتماعی است، که یک مداخله کاملا تخصصی و علمی است، باید با آگاهی در بین اقشار مختلف جامعه طوری اقدام کنیم، که اگر کسی در جامعه با مصادیقی از کودک آزاری یا خشونت مواجه شد، به اورژانس اجتماعی اطلاع دهد، تا از آزار یک کودک، همسر و یا انسان جلوگیری شویم

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: سازمان های مردم نهاد و تشکل های رسمی می توانند بخشی از طرح هایی که در راستای سیاست های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است، را می توانند، پیشنهاد دهند و ما از بخشی از این طرح ها حمایت می کنیم.

وی از اجرای طرح «تاب آوری» در شهرستان پاکدشت خبر داد و گفت: با همکاری بیشتر سمن ها و تشکل ها این طرح موفقیت بیشتری کسب خواهد کرد، در سال ۹۷ به طور خاص ما در حال اجرای طرحی برای سازمان های مردم نهاد هستیم، که به افزایش توان آن ها کمک کند، تا این تشکل ها بتوانند سهمی از برون سپاری دولت داشته باشند.