میر محمد صادقی عنوان کرد: تفکر ضد زن تفکر ضد صلح بوده است، شما به داعش نگاه کنید تفکر ضد صلح دارد که تفکر ضد زن هم هست. 


رئیس کرسی حقوق بشر ، صلح، دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در نخستین کنگره سراسری حقوق بشر زنان با اشاره به این که حقوق بشر را ذیل بشر تعریف می‌کنند و باید ببنیم تعریف ما از بشر چیست، گفت: از دیدگاه اسلام هیچ تردیدی وجود ندارد و تمام انسان‌ها برابر هستند و حقوق یکسان دارند.

وی تاکید کرد: تمام انسان‌ها خارج از قومیت، ملیت، نژاد، مذهب و دین دارای کرامت انسانی هستند و این موضوعی است که کاملا مشخص است.

این استاد دانشگاه افزود: معتقدم تمامی موارد را باید ذیل اصل کرامت انسانی دید.

وی تاکید کرد: نقض حقوق بشر طبعا اتفاق می‌افتد به ویژه در حوزه زنان که معولا با دیدگاه سنتی به آن نگریسته می‌شود.

رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: در حوزه زنان به نظر می‌رسد اگر دنبال این هستیم که از نقض حقوق بشر جلوگیری کنیم باید راه‌حل‌های خاص بیابیم. گاه حقوق بشر زنان را به دلیل حفظ حریم خانواده قابل نقض می‌دانند.

صادقی خاطرنشان کرد: باید زنان تشویق شوند موارد نقض حقوق بشر را زود اعلام کنند که معمولا چنین اتفاقی کم می‌افتد. آمار نقض حقوق بشر زنان سیاه و بالا است. از کودکی افراد باید تشویق شوند در روابطی وارد شوند که حقوق بشر حفظ می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: اولین قربانی خشونت جنگ‌ها زنان هستند. اعمال خشونت علیه آنان به عنوان تاکتیک محسوب می‌شود و به زنان به عنوان غنیمت جنگی نگریسته می‌شود.

رئیس کرسی حقوق بشر ، صلح، دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: تفکر ضد زن تفکر ضد صلح بوده است، شما به داعش نگاه کنید تفکر ضد صلح دارد که تفکر ضد زن هم هست.

وی خاطرنشان کرد: هر جا زنان تکریم شده‌اند صلح درستی حاکم بوده است و این یک اصل و هدفی است که شریعت دنبال آن بوده است.

صادقی ادامه داد: مسئله صلح در جوامع و حمایت از حقوق بشر زنان دارد بسیار مهم است.

وی  تاکید کرد: جمعیت‌های زیادی در خصوص حقوق  زنان وجود دارد، نباید دست از تلاش خودتان بردارید ، در دنیا این حرکت‌ها با جمعیت‌های کم آغاز شد اما بعد اتفاقات خوبی رقم خورد.