ابتکار از تهیه و تنظیم بسته‌های آموزشی خانواده در معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهور خبر داد و گفت: از بستر مساجد نیز برای ترویج این بسته‌های آموزشی بهره خواهیم برد. 


معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در مورد استفاده از بستر مراکز محلی همچون مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نسبت به بحث آموزش در خصوص مسایل خانوادگی از جمله موارد مبارزه با کودک آزاری از سوی این معاونت گفت: معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در تلاش است از سازمان های مردمی برای این آموزش ها استفاده کند.

وی با بیان اینکه نشستی در همین رابطه در شورای فرهنگ عمومی در خصوص استفاده از ظرفیت این گونه نهادهای مردمی برگزار شد، افزود: برنامه ای را نیز داریم، بحث هایی چون برنامه های زندگی، حقوق، مقابله با خشونت در یک بسته آموزشی برای خانواده ها اجرا شود

 ابتکار تاکید کرد: از بستر مساجد نیز برای توسعه و ترویج این بسته آموزشی استفاده خواهیم کرد.