اطهره نژادی گفت: در بحث تاب آوری اجتماعی، کوچکترین واحد اجتماعی موثر خانواده ها هستند که با نقش آفرینی صحیح، می توانند سهم قابل توجهی در افزایش صبر و بردباری در جامعه داشته باشند. 


معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به اجرای طرح تاب آوری اجتماعی به عنوان یکی از فعالیت ها در راستای افزایش صبر و بردباری در جامعه اشاره کرد و افزود: این معاونت، طرح تاب آوری اجتماعی را در سال ۱۳۹۶ به صورت ملی در همه استان ها آغاز کرده است و یقین داریم که با همکاری همه بخش ها از خانواده ها تا دستگاه های اجرایی، یکی از طرح های موفق و تاثیرگذار اجتماعی خواهد بود.

وی اظهار داشت: اگر همه با هم تمرین کنند تا مشکلات شناسایی و حل شود و دولت، نظام و جامعه خود را منفک از یکدیگر نبینند، قطعا جامعه پایدارتر و در برابر آسیب ها و مشکلات توان بیشتری برای مقابله خواهد داشت.

نژادی تصریح کرد: با درنظرگرفتن همین مساله و اینکه از منظر تاب آوری اجتماعی انسان های قوی تری داشته باشیم، در مقابل آسیب هایی مانند بلایای طبیعی با تعامل بیشتر هم نظام خانواده ها و طوایف حفظ می شود و هم جوامع محلی بهتر همدیگر را پوشش می دهند و می توانند با آرامش، تحمل و بردباری بیشتری با یکدیگر کنار بیایند.

وی با بیان اینکه ابلاغ اعتبار این طرح در اواخر سال ۹۶ صورت گرفت اما مشکلاتی به وجود آمد و بودجه به موقع تخصیص نیافت، افزود: منتظریم استان ها برنامه های خود را تکمیل کنند و برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال کنند؛ زیرا امسال قرار است نقشه راه ملی تاب آوری اجتماعی همه استان ها در کنار هم ایجاد شود.

نژادی اضافه کرد: با تهیه این نقشه مشخص می شود که هر استان چه نقشه راه تاب آوری دارد و چگونه می خواهد از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاب آوری بیشتری ایجاد کند و مردم چه پیشنهادهایی داده اند که مساله راحت تر حل شود.

وی اظهار داشت: اکنون یکی از برنامه های ما این است که نتایج تاب آوری اجتماعی در سال ۹۶ را به دست آورده و تجزیه و تحلیل کنیم تا مشخص شود که نقشه راه تاب آوری کدام استان ها شبیه هم است و چه برنامه های ملی در حوزه سیاستگذاری می توانیم برای آنها داشته باشیم.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: وقتی بحث تاب آوری مطرح می شود، می تواند این موضوع فردی یا اجتماعی باشد؛ در تاب آوری فردی در حوزه مهارت های آموزشی، روانشناسان آموزش تاب آوری در برابر مسائل و مشکلات را ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال دغدغه اصلی ما تاب آوری اجتماعی است که موضوع جدیدی است و تاب آوری اجتماعی در همه عرصه ها کمک می کند به اینکه ما به عنوان واحدهای اجتماعی تحمل، صبوری و آرامش بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت گذر کنیم.