دانش آموزان دبیرستان شاهد تهذیب  با برگزاری نمایشگاه و جشنواره غذاهای سالم در آزاد سازی زنان زندانی جرائم غیر عمد همراه شدند. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ دانش آموزان این دبیرستان با حمایت مدیر و دبیر کارآفرینی اقدام به برگزاری نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزان و جشنواره ای از غذاهای سالم کرده تا علاوه بر یادگیری عملی درس کارآفرینی در امر خیر آزادسازی مادران زندانی جرائم غیر عمد  مشارکت نمایند.

عوائد حاصل از فروش به مبلغ ۲۶،۳۹۵،۰۰۰ به حساب ستاد دیه واریز گردید.