در جنگی که به رهبری عربستان صعودی علیه یمنی ها اتفاق افتاده، تاکنون هزاران کشته و زخمی برجای مانده که درواقع تاثیرات ویرانگری برای زنان داشته است. 


مردان که همیشه تنها نان‌آور خانه بودند، حالا یا در جنگ شرکت دارند ویا کشته و زخمی هستند.

به این ترتیب امنیت و سلامت زنان به ویژه با شیوع پیدا کردن «وبا» و دیگر امراض در خطر است. همچنین به دلیل بحران فقر مشکلاتی چون ازدواج کودکان نیز وجود دارد که به‌خاطر بازپرداخت بدهی‌ها ویا اطعام دیگر اعضای خانواده، دختران کودک مجبور به ازدواج می‌شوند.

اما زنان در این میان فقط قربانی نیستند، بلکه برای ارتش نقشی حمایتی دارند. هرچند که ممکن است اعضای خانواده را از شرکت کردن در جنگ باز دارند، بسیاری از آنان به مردان کمک می‌کنند تا برای جنگ آماده شوند. زنان با تهیه و توزیع غذا میان مبارزان از آنان حمایت می‌کنند.

زنی از قسمت شمالی «استان آب» یمن که توسط نیروهای انصارالله اشغال شده، برای یک گروه تحقیقاتی وضعیت را توصیف می‌کند:

“ما در شرایط فقدان قانون زندگی می‌کنیم: نه امنیتی، نه حمایتی و نه قانونی کاربردی که توسط نهادهای مقتدر اعمال شود. ممکن است فردی به خاطر دلیلی ناچیز کشته شود. امنیت دیگر آن چیزی نیست که به نظر می‌رسید. الان نهادهای غیر رسمی به عنوان نیروی اعمال قدرت رفتار می‌کنند. این گروه‌ها با هرکسی که نقدشان کند یا مخالفتی داشته باشد برخورد می‌کنند”.

طبق گفته‌ی محقق فمنیست سینتیا انلو، زنان برای جنگ حیاتی هستند و نقش حمایتگری برای ارتش بازی می‌کنند. درواقع بسیاری از زنان یمنی از جنگ فرار نمی‌کنند، پنهان نمی‌شوند و قربانیان جنگ نیستند. در بسیاری از مواقع درحال حمایت کردن از آن، نه به شیوه‌ی بشر دوستانه، هستند..

در بخش‌های مختلف یمن شرکت زنان درجنگ معانی متفاوتی دارد. بسیاری مشغول تبلیغ و حمایت از گروهی و بسیاری دیگر در خدمات خیریه فعالیت دارند.

طبق تعاریف سنتی، زنان شهروند کامل محسوب نمی‌شوند و حتی برای حضور در خیابان قبل از مردان اجازه ندارند. اما آنها همچنان برای توسعه‌ی کشور خود و برای ارتقای حقوقشان، که نزاعی قدیمی‌ میان زنان و دولتمردان یمنی است، تلاش می کنند.