رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : در راستای حمایت از مشاغل زنان روستایی و همچنین تولید ۳۳ صندوق خرد زنان روستایی در استان قزوین راه اندازی شده است . 


فاطمه خمسه روز دوشنبه در دیدار با مدیر یکی از شعب بانک قرض الحسنه در استان قزوین اظهار کرد: ایجاد و راه اندازی این صندوق های اعتباری به لحاظ دسترسی سریع زنان روستایی به منابع اعتباری مطمئن و بموقع است که یکی از این منابع اعتباری بانک ها هستند.

وی هدف از تشکیل این صندوقها را؛ ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق اجرای برنامه های آموزشی، تجمیع پس انداز خانوارهای روستایی در جهت تامین مالی فعالیتهای درآمد زا و افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای اشتغال کوچک خانگی دانست.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در ادامه به ویژگی های این صندوق ها اشاره کرد و گفت: ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به لحاظ دسترسی سریع زنان روستایی به منابع اعتباری مطمئن و بموقع می تواند بعنوان پایه ای جهت تحقق پروژه های دیگر از جمله پروژه های کارآفرینی، تشکیل تعاونی، اشتغال زایی ودیگر تشکل های اقتصادی زنان باشد.

خمسه گفت : با همکاری بانک ها و پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین می توان زمینه اشتغال و تولید را در مناطق روستایی فراهم کرد.

وی در پایان برآمادگی این سازمان برای همکاری با بانک ها برای استفاده از تسهیلات ویژه برای بهره برداران بخش کشاورزی و کارکنان این سازمان تاکید کرد.