رئیس شورای اسلامی شهرستان ری: جامعه برای پیشبرد اهداف خود به زنان هم نیاز دارد 


خلیل‌آبادی گفت: مشکل ما ترس از واگذاری مسئولیت به جوانان است، اما در زمان انقلاب حدود ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشتیم که پا به عرصه گذاشتیم و مسئولیت‌هایی را برعهده گرفتیم؛ متاسفانه امروزه این امر صورت نمی‌گیرد.

حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهرستان ری، در دیدار با فاطمه فکوریان، اولین بانوی بخش‌دار مرکزی شهرستان ری گفت: ما بی هیچ مجوزی حقوق ۵۰ درصد از جامعه را نادیده می‌گیریم و این نشان از عقب ماندگی جامعه دارد؛ چراکه جامعه برای پیشبرد اهداف خود به حضور زنان نیز محتاج است.

وی با بیان اینکه جامعه‌ای که بیش از ۶۰ درصد دانشگاه‌هایش را دختران و زنان تشکیل می‌دهند، نباید مسئولیت‌هایش را اینگونه تقسیم کند، عنوان کرد: حضور گسترده زنان و دختران در دانشگاه‌ها نشان از ذکاوت و توانمندی این قشر از جامعه دارد و باید در دیگر مسئولیت‌ها و ارگان‌های جامعه نیز به آنان بها داده شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری خواستار شد: کارمندان و مسئولان در مراسم های سیاسی و کاری با خانواده‌ها شرکت کنند؛ چراکه برای رشد جامعه به حضور زنان، مردان، جوانان، سالمندان با تجربه و دیگر اقشار جامعه نیاز است و نباید جامعه دچار رشد نامتوازن شود.

خلیل‌آبادی افزود: مشکل ما ترس از واگذاری مسئولیت به جوانان است، اما در زمان انقلاب حدود ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشتیم که پا به عرصه گذاشتیم و مسئولیت‌هایی را برعهده گرفتیم؛ متاسفانه امروزه این امر صورت نمی‌گیرد.

وی با تاکید براینکه اگر جوانان را وارد عرصه نکنیم، نمی‌توانیم این تفکرات را به نسل‌های آینده انتقال دهیم، تصریح کرد: جوانان به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اقبال نشان نمی‌دهند، چراکه ما در محیط کار جایگاهی برایشان درنظر نگرفته‌ایم که باید برای این مسائل تدابیری اندیشیده شود.