دکتر مهرعلیزاده اظهارداشت: پس از انقلاب اسلامی به نقش بانوان در جامعه توجه ویژه ای شده است و بانوان می توانند در مدیریت شهری موفق عمل کنند. 


دکتر محسن مهرعلیزاده در اولین نشست زنان شورای های اسلامی شهرهای استان اصفهان با محوریت "فرصت‌ها و چالش‌های نقش و حضور زنان در مدیریت شهری" که با حضور دکترمعصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار گردید، اظهارداشت: خوشبختانه وفاق، همدلی و همفکری خوبی در جهت رشد جامعه در استان وجود دارد و در این راستا اهداف و طرح ها مشخص شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در جامعه اصیل ایرانی نیروهای ارزشمندی از آقایان و بانوان به فعالیت می پردازند، افزود: به نقش بانوان در جامعه بعد از انقلاب اسلامی توجه ویژه ای شده است.

مهرعلیزاده با بیان اینکه افراد با قابلیت های متفاوت آفریده شده است، تصریح کرد: وجود برخی از قابلیت ها در بانوان پررنگ تر و برخی قابلیت ها در آقایان بیشتر وجود دارد و در این راستا بانوان از عزت و ظرافت بیشتری برخوردار هستند .

محسن مهرعلیزاده با اشاره به اینکه شهر بستر آرامش همه ی انسان ها است، افزود: بانوان می توانند در مدیریت شهری موفق عمل کنند چرا که بانوان تعهد بیشتری در امانت داری و استفاده ی درست از بیت المال دارند و در زیبا شناسی و ظرافیت های هنری نسبت به آقایان قابلیت های بیشتر دارند.

استاندار اصفهان افزود: باید بر اساس تفاوت ویژگی ها و توانمندی ها و همه ی آنچه در این دو جنس وجود دارد از این توانمندی ها استفاده شود.

دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این نشست، حضور دکترمهرعلیزاده را در کسوت استاندار اصفهان، فرصت مناسبی برای رشد و توسعه استان ارزیابی نمود و گزارش مشروحی از اقدامات معاونت زنان و خانواده ی نهاد ریاست جمهوری در خصوص ارتقای نقش مدیریتی زنان و همچنین اجرای طرح تاب آوری زنان، ارائه نمود.