ماجرای این قانون به بهمن ماه سال گذشته و ایام بررسی و تدوین بودجه ۹۷ برمی گردد.

بند ک تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ دولت را مکلف کرده بود در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام رهبری مبنی بر تقویت نهاد خانواده، جایگاه زنان و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنها در اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه ۵ درصد از اعتبارات هزینه ای استانها را به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استانها قرار بدهد.

به گفته رئیس کمیسیون درآمد پایدار شهرداری‌های مجلس شورای اسلامی، این مبالغ به شورای برنامه ریزی استان ها در سراسر کشور آمده و آماده است که با برنامه ریزی های امور بانوان استانداریها، جذب این مبالغ انجام شود.

مافی: این برای اولین بار است که در نظام بودجه‌ریزی کشور به طور اختصاصی و ویژه سهم مالی در بودجه، برای امور بانوان و برنامه‌هایی که در این حوزه تنظیم می‌شود تحقق یافته و تخصیص می‌گیرد و این موضوع مهمی است.

از آنجا که این تجربه از گذشته وجود داشته است که اعتبارات به نام بانوان اختصاص می‌یافت اما در واقع به بخشهای دیگر تعلق می‌گرفت، این موضوع را در قانون بودجه محکم کردیم که انجام این هزینه‌ها اگر در مسیر دیگر خرج شود تصرف در وجوه دولتی محسوب شده و قابل پیگرد باشد. در نتیجه همه راه‌ها برای اینکه این بودجه‌ها از مسیر خودش خارج شود بسته شده است.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفت اگرچه اختصاص این بودجه با خواست دولت در لایحه آمده بود اما فراکسیون زنان برای اینکه در قانون بودجه گنجانده شود و در مجلس رای بیاورد تلاش زیادی کرد.

میانگین رقم تخصیص یافته به امور زنان در هر استان، دو میلیارد تومان است و حداقل آن از مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آغاز می شود و بسته به بودجه هر استان تغییر خواهد کرد.