ستاره پروین در آسمان ادبیات پارسی همچنان می درخشد. پروین اعتصامی از بانوان صاحب نام در سپهر ادبیات ایران زمین، دختری با هوش خدادادی از خانواده ای فرهنگی بود که دوران کودکی اش در یکی از طوفانی ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران سپری شد....


بسمه تعالی

ستاره پروین در آسمان ادبیات پارسی همچنان می درخشد. پروین اعتصامی از بانوان صاحب نام در سپهر ادبیات ایران زمین، دختری با هوش خدادادی از خانواده ای فرهنگی بود که دوران کودکی اش در یکی از طوفانی ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران سپری شد.

نقش پدر در تربیت پروین بارز بود؛ پدری که همه تلاشش را برای سرآمدی دخترش در علم و هنر و حتی آشنایی با زبان های گوناگون به کار برد. ذوق و استعداد و همت پروین در کنار تلاش چنین پدری از او انسانی فرهیخته، مسلط به فرهنگ و هنر دوران خویش و آشنا به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورش ساخت. نبوغ خاصش در دوران نوجوانی و درک اجتماعی بالایش در جوانی پدیدار شد؛ چنانچه در مراسم فارغ التحصیلی اش طی سخنانی نسبت به بی سوادی و بی خبری زنان ایرانی هشدار داد و و جامعه را به دوری از ضعف و ملالت برای گذر از پرتگاهها فرا خواند.

شعر پروین روان و زیبا بود و تسلطش بر زبان فارسی سبب می شد مفاهیم سنگین اخلاقی و فلسفی و سیاسی را به راحتی به عوام منتقل نماید. به طوری که توانست درکنار ستاره های زمانش که از مردان بودند مانند ملک الشعرای بهار به خوبی بدرخشد. او با ساده ترین روش ها و سیاق ادبی پیچیده ترین مباحث معاصر سیاسی و اجتماعی را مطرح کرد و روی سخنش با عموم مردم بود. ویژگی مهم اشعار پروین که او را از سایر شعرا متمایز می کرد توجه به گفت و گو و تبادل نظر بین صاحبان تفکر متفاوت بود؛ مانند گفت و گو میان نخ و سوزن، گوهر و سنگ، سیر و پیاز، موسی و شبان، مست و محتسب، مادر موسی و خدا، شمع و پروانه و گرگ و سگ.

بسیاری از این گفت و گوها دارای مضامین بلند اخلاقی و معرفتی و در برگیرنده فرهنگ درک متقابل، شنیدن، تساهل، همدردی و همگرایی است. مفاهیمی که امروز نیاز مبرم جامعه ما به شمار می رود. در عین حال اشعار پروین امید بخش و دارای استحکام و قوام معنوی با پشتوانه ای قوی از اعتقاد بود. او مسایل و مشکلات زمانه اش را با مصادیق روشن روزمره مشخص می کرد، اما مخاطبش را در ناکجا آباد نا امیدی و بی انگیزگی رها نمی ساخت. پروین تلاش می کرد وجدان ها را بیدار سازد، مسئولیت را شاخصه انسان بودن معرفی کند و جامعه را از جهل و نادانی برهاند؛ که گفت:

از غبار فکر باطل پاک باید داشت دل

تا بداند دیو کاین آینه جای گَرد نیست

مرد پندارند پروین را چو برخی ز اهل فضل

این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست

برای همه دست اندرکاران جایزه ادبی پروین اعتصامی آرزوی موفقیت دارم و از اینکه نتوانستم به رغم علاقه ام به دلیل تداخل کاری در این جمع با ارزش حضور یابم، متاسفم.