به مناسبت روز ملی دختر جشنواره دختران ایران زمین از روز یکشنبه تا سه شنبه به مدت سه روز با رویکرد امید و نشاط اجتماعی برنامه‌هایی مختلفی به اجرا در می‌آید. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده؛ به مناسبت روز ملی دختر، این معاونت با همکاری شهرداری تهران جشنواره دختران ایران زمین را تدارک دیده که در باغ کتاب برگزار می‌شود. این جشنواره از روز یکشنبه تا سه شنبه به مدت سه روز با رویکرد امید و نشاط اجتماعی برنامه‌هایی مختلفی به اجرا در می‌آید.

کارگروه دختران و جوانان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری دو کارگاه آموزشی سعی کرده برخی مسائلی را که در جامعه و در حوزه خانواده و دختران مواجه است، مورد بررسی قرار دهد.

ساعده سیما، دبیر کارگروه دختران و جوانان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره اظهار کرد: آموزش‌ والدین با عنوان مقابله با کودک آزاری، نشانه‌ها و پیشگیری یکی از کارگاه‌هایی است که برای والدین برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این کارگاه‌ها آموزش‌هایی به والدین ارائه می شود. تا از این طریق بتوانند از کودک آزاری جلوگیری کنند و آموزش‌های لازمی را در خصوص مسائل جنسیتی فرزندان فرا گیرند.

سیما تصریح کرد: با برگزاری این برنامه، دختران و پسران خردسال از کارگاه خارج و به یک برنامه شاد هدایت خواهند شد و آموزش برای والدین صورت می گیرد.

دبیر کارگروه دختران و جوانان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: کارگاه آموزشی حقوق دختران در ازدواج و بررسی شروط ضمن عقد، دیگر از برنامه‌هایی است که برگزار خواهد شد. این کارگاه توسط یک از حقوقدان به والدین، زنان و دختران تدریس می‌شود.

سیما تاکید کرد: دختران باید شروط ضمن عقد را قبل از ازدواج آموزش ببینند و نسبت آن آگاهی داشته باشند تا در زندگی زناشویی و مشترک دچار مشکل نشوند.

به مناسبت روز ملی دختر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری شهرداری تهران جشنواره دختران ایران زمین را تدارک دیده که در باغ کتاب برگزار می‌شود. این جشنواره از روز یکشنبه تا سه شنبه به مدت سه روز با رویکرد امید و نشاط اجتماعی برنامه‌هایی مختلفی به اجرا در می‌آید.

کارگروه دختران و جوانان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با برگزاری دو کارگاه آموزشی سعی کرده برخی مسائلی را که در جامعه و در حوزه خانواده و دختران مواجه است، مورد بررسی قرار دهد.

ساعده سیما، دبیر کارگروه دختران و جوانان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره اظهار کرد: آموزش‌ والدین با عنوان مقابله با کودک آزاری، نشانه‌ها و پیشگیری یکی از کارگاه‌هایی است که برای والدین برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این کارگاه‌ها آموزش‌هایی به والدین ارائه می شود. تا از این طریق بتوانند از کودک آزاری جلوگیری کنند و آموزش‌های لازمی را در خصوص مسائل جنسیتی فرزندان فرا گیرند.

سیما تصریح کرد: با برگزاری این برنامه، دختران و پسران خردسال از کارگاه خارج و به یک برنامه شاد هدایت خواهند شد و آموزش برای والدین صورت می گیرد.

دبیر کارگروه دختران و جوانان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: کارگاه آموزشی حقوق دختران در ازدواج و بررسی شروط ضمن عقد، دیگر از برنامه‌هایی است که برگزار خواهد شد. این کارگاه توسط یک از حقوقدان به والدین، زنان و دختران تدریس می‌شود.

سیما تاکید کرد: دختران باید شروط ضمن عقد را قبل از ازدواج آموزش ببینند و نسبت آن آگاهی داشته باشند تا در زندگی زناشویی و مشترک دچار مشکل نشوند.

همچنین هادی بهرامی مجری جشنواره دختران ایران زمین در مورد این مراسم  گفت: وزارت ارشاد، دانشگاه الزهرا، سازمان فنی و حرفه‌ای، بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، دانشگاه تهران و... با معاونت امور زنان در برگزاری همایش همکاری خواهند کرد.

بهرامی تصریح کرد: بخش‌های کارگاهی برای کودکان و نوجوانان، آسیب شناسی مسایل دختران در قالب نشست‌های تخصصی از برنامه‌های این جشنواره است و در مراسم اختتامیه از دختران موفق و فعال در عرصه‌های هنری، ورزشی، کارآفرینی و... تقدیر می‌شود.

وی افزود: این جشنواره شامل دو بخش جشنواره‌ای و غرفه‌ای است که همه سازمان‌های متولی در آن حضور خواهند داشت.