محمد رحیم نوروزیان روز شنبه در نشست اعضای هیات مدیره خانه تشکل های غیر دولتی استان خراسان رضوی افزود: در حوزه مسائل اجتماعی موارد متنوع و متعدد وجود دارد و ظرفیت تشکل های غیر دولتی باید به سوی این مسائل سوق داده شود.

وی اظهار داشت: تشکل های غیر دولتی همیشه مستقل بوده اند و به هیچ فرد، حزب و گروه و جریانی تعلق ندارند.

وی گفت: تشکل های غیر دولتی به هیچ وجه سیاسی نیستند و اگر سیاسی بودند حزب تشکیل می دادند، چرا که فرایند کار سیاسی از طریق احزاب دنبال می شود.

نوروزیان شبکه سازی در تشکل های غیر دولتی را مهم دانست و افزود: امید است با حمایت های معنوی و بهره گیری از تجربیات تشکل ها این اقدام در سطح بالاتری دنبال شود.

نشست اعضای هیات مدیره خانه تشکل های غیر دولتی استان خراسان رضوی روز شنبه در دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

نخستین خانه تشکل های اجتماعی غیردولتی خراسان رضوی شهریور ماه پارسال با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افتتاح شد.

تعداد تشکل های غیر دولتی این استان در دولت تدبیر و امید با ۷۴ درصد افزایش به بیش از ۹۴۰ تشکل رسید.