داشتن نشاط و سلامت جسم و روح در جامعه قطعا تحت‌الشعاع ورزش قرار دارد... 


داشتن نشاط و سلامت جسم و روح در جامعه قطعا تحت‌الشعاع ورزش قرار دارد. بسیاری از مشکلاتی که امروز زنان ما به عنوان نیمی از جمعیت با آن مواجه هستند، به دلیل فقر حرکتی و انجام ندادن فعالیت‌های ورزشی به حد کفایت است. همانطور که مقام‌معظم رهبری فرمودند، باید بازنگری جدی در امر ورزش بانوان بیش از پیش لحاظ نظر قرار گیرد. آنچه که بیشترین آسیب را به ورزش زنان وارد کرده است، نگاه جنسیتی به موضوع ورزش است. نگاهی که باعث شده تخصیص سهمیه‌ها و سرانه‌های ورزشی عنوان مردانه و زنانه به خود بگیرد و به‌جای فرهنگسازی برای ترویج فرهنگ ورزش و سلامت در جامعه با سوء‌گیری زنان به حاشیه رانده و در این میان تخصیص‌ها و سرانه‌های ورزشی و باشگاه‌ها و امکانات به سوی جامعه ورزشی مردان هدایت شود. امروز موضوع ورزش زنان و دختران بیش از هر چیز نیازمند برداشتن عینک جنسیتی است و باید با نگاهی عدالت ‌محور و فارغ از تبعیض‌های جنسیتی بودجه‌های ورزشی و امکانات ورزشی به ورزشکاران تخصیص یابد. بر اساس وضعیت موجود در کشور، موضوع ارتباط بین زنان و ورزش و مشکلات آنها را می‌توان در چند گروه قرار داد؛ مشکلات بخشی از جامعه زنان که ورزش را برای سلامت جسم و روح در زندگی شخصی خود پیگیری می‌کنند، گروهی از زنان که به عنوان ورزشکار حرفه‌ای پای در میدان نهاده‌اند و زنان و دخترانی که به عنوان تماشاچیان و هواداران در رشته‌های مختلف ورزشی از جامعه ورزشی کشور حمایت می‌کنند و در عین حال ورزش را به عنوان یک سرگرمی سالم، پرنشاط و سلامت پیگیر هستند. می‌توان بخش اعظم این مشکلاتی که زنان ما به آن مبتلا هستند را حاصل سوءگیری نگاه‌ها و نادیده گرفتن جامعه زنان در بخش ورزش و ورزش حرفه‌ای دانست که باعث شده استعدادها و ظرفیت‌های ورزشی جامعه زنان آن‌گونه که باید شناخته نشود، طبیعتا تیم‌های ورزشی محدودتری نسبت به آقایان تشکیل شود. از این رو در برنامه ششم توسعه تلاش شد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به سمتی هدایت شود که جامعه زنان نیز سهمی عادلانه از بودجه ورزشی و تخصیص‌های آن داشته باشند. در کنار برنامه‌ریزی تخصصی در عرصه ورزش کشور، نیاز به یک اصلاح الگوی فرهنگی نیز داریم. الگوی فرهنگی که همه افراد ورزش را همانند خوراک بخشی از برنامه روزانه خود قرار دهد و سرگرمی جوانان و دختران ما به‌جای گرایش به برخی ناهنجاری‌ها و ضد ارزش‌ها به سمت ورزش، سلامت و نشاط برخاسته از آن برود تا هر متاعی کم‌ارزشی را به عنوان ابزار سرگرمی انتخاب نکنند.

بازخورد مثبت در بهادادن به‌ورزش زنان

ما نیازمند یک اصلاح الگوی فرهنگی در موضوع زدودن مفهوم جنسیت از ورزش هستیم، چراکه همواره جداسازی‌ها و تفکیک جنسیتی باعث لحاظ محدودیت در تخصیص فضا و امکانات ورزشی برای زنان در مقایسه با مردان شده است. این نگاه جنسیتی و دور نگاه داشتن زنان از عرصه ورزش برای سال‌های متمادی باعث شده ورزش مردان از زنان پیشی بگیرد، اما در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری خانواده‌ها و تغییر نگاه فدراسیون‌ها و وزارت ورزش و جوانان تحرکی جدی در ورزش قهرمانی در میان دختران و زنان کشور شکل گرفته است که افتخارآفرینی‌های متعدد را در مجامع بین‌المللی برای کشور به همراه داشته‌اند. این مهم نشان ‌دهنده آن است که بها دادن به جامعه دختران و زنان ورزشکار بازخوردهای مثبت و رشد فزاینده‌ای را دارد و انعکاس افتخارآفرینی دختران و زنان از رسانه‌ها و مسابقات آن با رعایت حدود شرعی می‌تواند در آشنایی هرچه بیشتر با این ظرفیت‌ها و تشویق دختران ما برای گرایش به ورزش موثر واقع شود. ورزش زنان و دختران ما امروز همزمان نیازمند اصلاحات فرهنگی در عین فرهنگسازی است. رویکرد تفکیکی که باعث شکل‌گیری حساسیت‌های در امر ورزش و برای حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها شده است، بخشی برخاسته از آموزش ندیدن و بخشی به واسطه همین سوءگیری‌های ارزشی است. ما نمی‌توانیم با حذف یک صورت مساله منکر وجود نیازها و مطالبات جامعه شویم و به‌جای حذف وظیفه داریم در مقام یک مسئول ساز و کارها و ابزارهای لازم برای تحقق مطالبات مردم اعم از زنان و مردان را با رعایت ارزش‌ها، هنجارها و اخلاق دینی و عرفی تامین کنیم.

مطالبات جوانان را در تنگنا قرار ندهیم

تجربه حضور خانواده‌ها در ورزشگاه آزادی در بازی‌های جام‌جهانی شروع مثبت و ارزشمندی بود و خانواده‌ها نشان دادند که دارای ظرفیت و آگاهی لازم برای حضور در یک فضای ورزشی به دور از هر گونه تنش، جنجال و بی‌اخلاقی هستند. ما وظیفه داریم که به جامعه اعتماد کنیم، همانطور که جامعه به ما اعتماد دارد و نباید با استفاده از قوه قهریه و شرایط محدود کننده جوانان را در تنگنای تامین نبودن خواست‌ها و مطالبات سالم و منطقی قرار دهیم. نباید اجازه دهیم در مقام‌ مسئول هر تغییر و تحولی را به پای امری بنویسند که هیچ‌گونه ارتباطی به موضوع ندارد و نباید اجازه دهیم هجمه‌های نادرست و ناصواب به اصل موضوع و خواست مردم لطمه وارد کند. شایعاتی که پس از حضور خانواده‌ها در ورزشگاه و تغییر مدیریتی ورزشگاه شکل گرفت کاملا بی‌اساس و پایه بود که برخی همزمانی این دو موضوع را دلیل تغییر در ساختار مدیریتی ورزشگاه دانستند. این وظیفه اصحاب‌ رسانه و خبرنگاران است که هماگونه که مسئولان و مقامات کشور در صدد زدودن نگاه‌های سلیقه‌ای و بی‌تدبیری‌ها هستند، اجازه ندهند شایعات و صحبت‌های بی‌اساس به طی این طریق که سرانجام آن شکل‌گیری فضای امن، سلامت و شاد برای حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌هاست لطمه وارد کند. همه ما باید وظیفه و رسالت خویش را به‌درستی انجام دهیم تا بتوان آنچه که در بیراهه قرار گرفت است را اصلاح و ترمیم کنیم. زدودن مشکلات و معضلات جامعه ورزشی زنان در کنار برنامه‌ریزی‌ها و فرهنگسازی نیازمند مشارکت اجتماعی و مردمی نیز است. ایجاد هر فرهنگ ارزشمند و شایسته‌ای در جامعه که زدودن نگاه‌های جنسیتی از هر موضوع یکی از این فرهنگ‌هاست نیازمند مشارکت شهروندان و همیاری آنهاست. فرهنگ برای تبدیل شدن از مقام حرف به عمل در کنار برنامه‌ریزی به عملکرد یکایک مردم وابسته است که مردم فهیم و آگاه ما همواره نشان داده‌اند که بالاترین سرمایه کشور اتحاد، انسجام و اعتماد اجتماعی است و برای داشتن جامعه‌ای سالم به دور از هرگونه آسیب و مخاطره‌ای تلاش می‌کنند و همراه و همیار دولت و نظام هستند. متقابلا ما هم حمایت همه‌جانبه را برای تدوین قوانین و مقرراتی که به زدودن موانع ورزش زنان و دختران کمک کند و افزایش تخصیص سرانه‌های ورزشی و برنامه‌ریزی‌های عملگرا همچون گذشته به‌کار می‌بندیم و انتظار داریم با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت ورزش و جوانان که بالطبع باعث تغییر در بدنه مدیریتی برخی فدراسیون‌ها نیز می‌شود، تزریق خون مدیریتی جوان و با انگیزه‌ای را داشته باشیم که تعالی جامعه ورزش زنان و رفع مشکلات آنها را در اولویت برنامه‌ها قرار دهد.

عضو فراکسیون زنان مجلس