معصومه ابتکار در جریان دیدار از زندان زنان تبریز گفت: از سال گذشته تعدادی از زندانیان زن در منزل دوره محکومیت خود را می گذرانند. 


معاون رییس جمهور  گفت: در پیگیری سیاست های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای حمایت از زنان زندانی و خانواده های آنان، سومین بازدیدم از زندان های کشور با هماهنگی قوه قضاییه و سازمان زندان ها در تبریز صورت می گیرد  و دستیار حقوق شهروندی معاونت خانم دکتر سجادی هم همراهی می کنند.

وی که از آموزش های فنی و مهارتی و برنامه های فرهنگی و هنری زندانیان بازدید داشته، افزود: خوشبختانه زندانیان به حرفه آموزی مشغول هستند و به ویژه کارگاههای تولید کفش و قالیبافی کیفیت خوبی داشت. با خانم های زندانی و نیز جمعی از زندانیان مرد صحبت شد و وضعیت خانواده آنها و کیفیت مددکاری را جویا شدیم. خوشبختانه مسئولین زندان پیگیر موارد و مسایل زندانیان بودند و به طور رو در رو شاهد بودیم که زندانیان و مسئولین زندان چگونه با مسایل برخورد می کنند و چه مقدار بر شرایط اشراف دارند.

معاون رییس جمهور گفت: با توجه به آموزش های خوبی که صورت می گیرد ضرورت دارد امکانات آموزشی برای همه زندانیان فراهم شود.

معصومه ابتکار با اشاره به امکان آزادی مشروط در چارچوب قوانین اظهار کرد: مسئولین تاکید کردند که مجازات رای باز مورد توجه سازمان زندان ها بوده و از سال گذشته تعدادی از زندانیان زن در منزل دوره محکومیت خود را می گذرانند که این قانون برای مادران زندانی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه تاکنون سه پویش ارمغان گلریزان به منظور آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد برگزار شده است، گفت: درصدد برگزاری چهارمین پویش هستیم .

وی از خیران خواست بیش از پیش نسبت به آزادی زندان زندانی توجه کنند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر لزوم مهارت آموزی زندانیان در جهت تامین معیشت خانواده پس از آزادی از زندان، گفت: آموزش های فرهنگی و قرآنی در کنار مشاوره هایی که در راستای اصلاح رفتار زندانیان انجام می شود، می تواند مشکلات را رفع کند.

وی اقدام های انجام شده در زندان تبریز از جمله ایجاد فضای ورزشی جدید برای زنان را ارزشمند توصیف کرد.

مدیرکل زندان های آذربایجان شرقی هم با اعلام اینکه ۲ درصد زندانیان استان زن هستند، گفت: بیشترین جرایم زنان زندانی با ۳۲ درصد مربوط به مواد مخدر است.

خشایار جمشیدی با اشاره به برگزاری دوره های مهارت زندگی و فنی و حرفه ای، از فعالیت های فرهنگی با محوریت قرآن در زندان های استان خبر داد و افزود: ۴۰ نفر از زنان زندانی حافظ یک تا ۱۰ جزء قرآن کریم هستند.

سال گذشته با استناد به گزارش مکتوب ستاد دیه کشور با ۶۰۰ میلیون تومان ۳۲ زن زندانی آزاد شدند که این موضوع با برگزاری جشن گلریزان در راستای اولین پویش مردمی ارمغان آزادی ویژه زنان زندانی با جرائم غیرعمد اتفاق افتاد.