وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی ؛اقدامات ایران در زمینه حمایت از زنان و کودکان را ستود و از آنها به عنوان نمونه بسیار خوبی که می تواند به کشورهای اسلامی دیگر نیز کمک کند، یاد کرد. 


وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی در حاشیه امضای تفاهم نامه بین دو کشور ایران و اندونزی، اقدامات ایران در زمینه حمایت از زنان و کودکان را ستود و از آنها به عنوان نمونه بسیار خوبی که می تواند به کشورهای اسلامی دیگر نیز کمک کند، یاد کرد.

در حاشیه دیدار و امضای یادداشت تفاهم فیمابین وهانا سوسانا یمبیسه وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران با وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی گفت و گو کرد.

بر اساس این گزارش، یمبسه برنامه های سفر خود به ایران را ادامه دیدار با ابتکار معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده که در سال ۲۰۱۷ در شهر مشهد انجام شده بود ذکر و اضافه کرد: امسال در حاشیه سمینار توانمندسازی زنان، تفاهم نامه ای نیز به امضای دو طرف رساندیم که در راستای تقویت روابط دوستانه دو کشور بر اساس برابری، احترام و منافع متقابل تنظیم و تدوین یافته بود.

وی به روهانیانتو گفت: محتوای این تفاهمنامه حول توانمندی زنان با محوریت فناوری ارتباطات و اطلاعات بود. درتفاهم نامه قبلی موضوع حمایت از کودکان وجود نداشت و تنها موضوع درباره حمایت از زنان بود اما در تفاهم نامه جدید مساله حمایت از کودکان نیز مطرح شده است و کودکان نیز باید از این فناوری برای حمایت  بهره مند شوند.

تفاهم نامه همکاری ایران و اندونزی

 یمبیسه اقدام ایران در راه اندازی اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳  برای حمایت از زنان و کودکان در برابر آسیب های اجتماعی ر ا بسیار خوب توصیف و بیان کرد: در اندونزی چنین مراکزی وجود ندارد و معمولا در چنین مواردی افراد در معرض خطر به طور مستقیم به پلیس زنگ می زنند.

وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران و اندونزی دو کشور مسلمان هستند، این تفاهمنامه می تواند همکاری و صمیمیت دو کشور را ارتقا دهد.  آنچه معاونت ریاست جمهوری ایران در امور زنان و خانوده در ایران انجام داده به عنوان مثال «گفت و گو های خانواده» نمونه خوبی است که ما آن را در اندونزی اجرا خواهیم کرد. این تجربه می تواند به کشور های مسلمان دیگر نیز کمک کند.

وی در پایان خاطر نشان نمود: ما در حال بررسی و تدوین برنامه های تحقیقاتی مشترک بین ایران و اندونزی هستیم و در صورت تایید، مراحل اجرایی آن به عهده مرکز مطالعات زنان در دانشگاه های دولتی یا خصوصی ایران و اندونزی است.

وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی برای شرکت در سمینار بین المللی «نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توانمندسازی زنان» به ایران سفر کرده بود.