مصوبات اولین جلسه ستاد ملی زن وخانواده که به ریاست دکتر روحانی رییس محترم جمهور تشکیل شده بود توسط معاون اول رییس جمهور به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد. مصوبات اولین جلسه ستاد ملی زن وخانواده که به ریاست دکتر روحانی رییس محترم جمهور تشکیل شده بود توسط معاون اول رییس جمهور به دستگاه های ذی ربط شامل: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، وزارت خانه های آموزش و پرورش، کشور، ورزش وجوانان، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار ایران ابلاغ شد.

این سه مصوبه شامل موارد زیر است:

۱- تدوین شاخص های عدالت جنسیتی

۲- آموزش های قبل و بعد از ازدواج

۳- خط مشی ورزش و نشاط 

تصویر کامل سه ابلاغیه جهت اطلاعات بیشتر در زیر می آید