معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: امروزه اختلال ارتباطی یکی از مهمترین مسائل خانواده ها در جهان است که دولت ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند. 


عصومه ابتکار روز سه شنبه در همایش گفت و گوی ملی خانواده در خرم آباد اظهار داشت: تحولات علمی و اجتماعی دنیا باعث شده که توجه به خانواده ها روزانه بیشتر شود.

وی افزود: خانواده پایدارترین مامن برای حمایت از افراد و کانون رشد و الهام بخش نسل آینده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری بیان کرد: در طرح فراگیر خانواده، زنان علاوه بر جامعه و اقتصاد نقش خانوادگی را به خوبی ایفا می کنند و در این مورد تاکید شده که مردها باید مسئولیت های خانواده را بیشتر به دوش بگیرند.

ابتکار با اشاره به روابط اخلاقی و انسانی خانواده در اسلام اضافه کرد: اقتصاد خانواده و اشتغال از مهمترین رویکردهای دولت است.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم و رئیس جمهوری برنامه های مهمی در این حوزه تعریف کردند که بسیاری از آنها رو به پیشرفت است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: دولت علاوه بر آسیب های اقتصادی که همه خانواده درگیر آنها هستند به آسیب های اجتماعی توجه ویژه دارد.

ابتکار افزود: ستاد ملی زن و خانواده اسفندماه سال گذشته برگزار و مصوبه آن هفته قبل ابلاغ شد که این مصوبه مبنی بر تقسیم کار ملی دستگاه ها برای ارائه آموزش های قبل و بعد از ازدواج است.

وی اظهارداشت: مطالعات بین الملل نشان می دهد که در عصر حاضر تحولاتی برای خانواده ها رخ داده که برخی از آنها به علت زندگی در عصر دیجیتالی و آسیب های درونی خانواده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری بیان کرد: در دولت دوازدهم سعی شده به طور خاص با کمک انجمن ها و دانشگاه ها به عنوان مبنای کار مطالعاتی و تحقیقاتی احزاب و گروه های مرجع سیاسی به موضوع این اختلال بپردازند و موضوع خانواده را به گفتگوی ملی تبدیل کنند.

ابتکار با اشاره به اینکه اهمیت آسیب های خانواده را باید به سطح برسانیم، اضافه کرد: باید در همه جا به این موضوع پرداخته و ساز و کار و قوانین حمایتی ایجاد کرد و از طرفی نیز باید در درون خانواده به این مهارت ها توجه شود.

وی ادامه داد: داخل خانواده های ایرانی لکنت زبان وجود دارد و سوء تفاهم بسیار بالا است و به دلیل عدم انتقال مفاهیم گاهی خشونت هم افزایش می یابد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: به جای پیوندهای قوی و انسجام در خانواده گسست رخ می دهد و اعضا جدا می شوند ولی به هرحال این اتفاق یک زنگ خطر است که همه صاحب نظران اجتماعی، روانشناسان و جامعه شناسان نسبت به این موضوع نگرانند.

ابتکار ادامه داد: با توجه به این شرایط طرح ملی گفت و گوی خانواده با انجمن جامعه شناسی ایران پایه ریزی شده و در مرحله نخست در ۳۱استان و مرحله بعد در ۵۰ نقطه کشور اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: شکاف های مختلفی جوامع را جدا می کند و گاهی سالمندان احساس تنهایی می کنند وجوانان اعتراض دارند که دیده نمی شوند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: لرستان سرمایه های اجتماعی و هویت قوی فرهنگی ملی دارد که امیدواریم شاهد تحولات خوبی در حوزه گفت و گوی ملی در استان باشیم.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری روز سه شنبه برای شرکت در نشست با سازمان های مردم نهاد و انجمن ها و همچنین شرکت در شورای اداری استان به لرستان سفر کرده است.