معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فعالیت مراکز مداخله در بحران کاهش آسیب‌های اجتماعی را سرعت می دهد. معصومه ابتکار بعدازظهر شنبه به همراه معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل امور اجتماعی و مدیرکل امور بانوان استاندار همدان، فرماندار شهرستان همدان و مدیرکل بهزیستی استان همدان از مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی شهرستان همدان بازدید کرد.

ابتکار ضمن بازدید از بخش های مختلف مرکز مداخله در بحران های فردی و خانوادگی شهرستان همدان این مرکز را یکی از مراکز مطلوب در ارائه خدمات ارزیابی کرد و گفت: توجه به این مراکز و در دسترس قرار دادن خدمات روند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را سرعت می دهد.

وی تاکید کرد: با رصد دقیق موارد ثبت شده در این مراکز می توان برنامه ریزی مدون و برنامه مداخله ای مناسبی برای کنترل آسیب های اجتماعی طراحی کرد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان نیز با اشاره به خدمات در حال انجام در این مرکز گفت: ۸ شهرستان در استان همدان دارای خدمات اورژانس اجتماعی هستند.

حمیدرضا الوند بابیان اینکه مرکز شهرستان همدان به عنوان مرکز سطح یک در ۹ سطح از جمله خط ۱۲۳، خانه امن، مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، مرکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده و غیره خدمات ارائه می دهد.

الوند بابیان اینکه طی ۶ ماه اول امسال بیش از ۷۳ هزار خدمت در این مرکز ارائه شده است این در حالیست که در شش ماهه اول سال گذشته قریب به ۵۴ هزار خدمت ارائه شده بود، گفت: این اقدام حاصل اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده پیرامون خدمات مرکز بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: در این مدت خط ۱۲۳ بیش از ۶ هزار بار به صدا درآمده که بیشترین تماس ها با این مرکز شامل اختلافات حاد خانوادگی، همسرآزاری، کودک آزاری و اعتیاد بوده است.

حمیدرضا الوند گفت: روند ارائه خدمت در این مرکز بر اساس ارجاع مراجع قانونی و قضایی، خط ۱۲۳ و داوطلبانه است و این مراکز بعنوان مامن و پایگاهی برای گسترش خدمات در دسترس و ارائه خدمات تخصصی برای عموم هستند.