مرکز هماهنگی توانمندسازی زنان اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند- IORA- باحمایت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دانشگاه الزهرا(س) راه‌اندازی می‌شود. 


نشست مشترک ریاست دانشگاه الزهرا (س) با نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران و مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند، با هدف راه اندازی مرکز هماهنگی توانمندسازی زنان در دانشگاه الزهرا (س)، با حضور لیلا فلاحتی، جواهریان نمایندگان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، فرشته مرادی کارشناس مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری - RCSE IORA، پریچهر حناچی مدیر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه در محل ساختمان ریاست دانشگاه الزهرا (س) تشکیل شد.

دراین نشست در خصوص پیشنهاد راه اندازی مرکز هماهنگی توانمندسازی زنان کشور‌های حاشیه اقیانوس هند - IORA- در دانشگاه الزهرا(س) با همکاری مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری - RCSE IORA به اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند IORA بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

فلاحتی ضمن ارائه معرفی کوتاهی از اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند- IORA- و عضویت ایران در اتحادیه، برنامه توانمندسازی زنان کشور‌های حاشیه اقیانوس هند را به عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه پایدار در کشور‌های منطقه مذکور شرح داد و با توجه به نقش دانشگاه الزهرا (س) به عنوان یک مرکز جامع علمی ویژه بانوان، انتخاب این دانشگاه را به عنوان پایگاه برنامه در ایران، شایسته ارزیابی نمود.

ملانظری رییس دانشگاه الزهرا(س) با توجه به مطالعات گسترده انجام شده در پژوهشکده زنان و گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه، آمادگی را برای همکاری با مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری، در راستای سیاست‌های کلان کشور اعلام کرد.

در پایان جلسه مقرر شد راه اندازی مرکز هماهنگی توانمندسازی زنان در دانشگاه الزهرا(س) با حمایت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و همکاری مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری - RCSE IORA پیگیری شود.