معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت:با هدف توسعه کسب و کار و کارآفرینی و توان افزایی زنان، دوره های آموزشی برای آنان برگزار شده و تداوم دارد تا بتوانند در حوزه بنگاه داری و کارآفرینی نیز فعالیت کنند. 


معصومه ابتکار دوشنبه در بازدید از موسسه ریحانه در شیراز افزود: دولت در زمینه آموزش و مهارت افزایی در سطوح مختلف به افزایش مهارت افزایی زنان سرپرست خانوار در قالب نظام رسمی آموزشی، دانشگاه علمی کاربردی و... پرداخته است.

وی ادامه داد: بخشی از این مهارت افزایی در حوزه تشکل های مردم نهاد انجام می شود که با مدیریت سمن ها(سازمان های مردم نهاد) در سراسر کشور در حوزه توان افزایی صورت می گیرد.

ابتکار بیان کرد:سرمایه اجتماعی در ایران بالاست و موسسه ریحانه که در حوزه اشتغالزایی برای زنان بدسرپرست و بی سرپرست فعالیت می کند نمونه ای از سرمایه اجتماعی و کار موفق تشکل های مردم نهاد در حوزه اجتماعی زنان است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز برای توسعه کسب و کار و کارآفرینی و توان افزایی در حوزه زنان دوره های آموزشی برگزار شده و در حال برگزاری است.

ابتکار گفت: بخشی از کار در حوزه توان افزایی زنان به تسهیلات مربوط است که در حوزه شهری و روستایی تسهیلات پایدار و فراگیر با نرخ پایین در سراسر کشور درحال پرداخت است.

وی بیان کرد: حمایت در حوزه زنان می تواند با توان افزایی همراه باشد که موسسه ریحانه در شیراز نمونه خوبی است که باعث شده توان افزایی زنان بی سرپرست و بدسرپرست در شیراز افزایش یابد.

نایب رئیس و عضو هیات‌ مدیره موسسه ریحانه شیراز اعلام کرد: موسسه ریحانه در سال ۸۱ در حوزه اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در شیراز کار خود را آغاز کرد و اکنون ۱۵۰ زن از این نوع در این موسسه مشغول کار هستند.

مهناز آذری افزود: این موسسه در حال حاضر یک آشپزخانه بزرگ در شهرک والفجر و سه فروشگاه عرضه محصولات خانگی و بیرون بر در شهر شیراز دارد.