کارگروه اقتصاد مقاومتی معاون امور زنان و خانواده طرح ملی اشتغال و کارآفرینی زنان از طریق فناوری اطلاعات را به عنوان یکی ازطرح های مهم سال ۹۷ ارزیابی کرد در آخرین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اولویت بندی طرح های کارآفرینی زنان ارزیابی و طرح ملی " توانمندسازی زنان برای کارآفرینی از طریق فناوری اطلاعات" پس از  ارائه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیازمند ادامه در سال ٩٨ ارزیابی شد.

این طرح ملی که هدف گذاری آن در  ٢٧٠ نقطه اثر روستایی و سهرستانی در ٣١ استان صورت گرفته و بیش از ٧٠٪؜ آن انجام شده است، عبارت از آموزش استفاده از فناوری اطلاعات به زنان روستایی برای عرضه محصولات و خدمات خود بر بستر بوده است. 
دکتر زهرا جواهریان رییس کارگروه اقتصاد مقاومتی معاونت یکی از مهم ترین نکات قابل بهبود این طرح را شبکه سازی از زنان آموزش دیده و رصد نتایج این دوره ها دانست.

طرح ملی "توانمندسازی زنان برای کارآفرینی از طریق فناوری اطلاعات" با پیگیری و تلاش دکتر سودابه رادفرد مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.