مهم ترین شاخص مصوبه عدالت جنسیتی "برابری فرصت ها و حق انتخاب" است/ این اصل مبتنی بر موازین اسلامی است سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده پاسخ در به این سوال که به نظر شما در پایان برنامه ششم توسعه شاخص های عدالت جنسیتی به چه میزان تغییر خواهد کرد، گفت: تصویب شدن طرح عدالت جنسیتی بدان معنا نیست که هیچ یک از اصول این طرح تا به حال در کشور اجرا نشده است. باتوجه به این که این که حدود ۲۰ سال از عمر آن می گذرد اما متاسفانه تاکنون برای شاخص سازی آن و اعلام شاخص ها اقدامی صورت گرفته بودلذا معاونت امور زنان و خانواده در اولین گام خود درباره این مصوبه اقدام به بسط مفهومی این موضوع کرده است که براساس ماده ها و لوایح این مصوبه، این شاخص ها با تاکید در "برابری فرصت ها و حق انتخاب" مبتنی بر موازین اسلامی صورت گرفت که در واقع همین موضوع مهم ترین مسئله این مصوبه و معاونت است.

مهم ترین شاخص مصوبه عدالت جنسیتی "برابری فرصت ها و حق انتخاب" است/  این اصل مبتنی بر موازین اسلامی است

دیده بان ایران: صبح امروز ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه با حضور دکتر معصومه ابتکار و حجت الاسلام هادی صادقی معاونین قوه مجریه و قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه های مرتبط در معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزارشد. البته این  جلسه برای تصویب محورها و شاخص های اصلی عدالت جنسیتی برگزار شد.

سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، نیز در پاسخ به این سوال که هدف از تصویب عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه چیست به خبرنگار دیده بان ایران گفت: جلسه امروز ستاد ملی زن و خانواده در حوزه بررسی شاخص های عدالت جنسیتی که با همکاری دستگاه ها تعیین شده بود، برگزار شد.

وی ادامه داد: ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی را موظف به تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی برنامه ششم و سیاست کلی برنامه خانواده به منظور مشخص نمودن شاخص های اصلی عدالت جنسیتی مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده زنان است. از طرفی هدف هم در واقع اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و بررسی تصمیم ها بر اساس شاخص های ابلاغیه ستاد زن و خانواده است.

باستانی همچنین اضافه کرد: در این راستا معاونت که محل استقرار دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده است، متولی برگزار کننده جلسات و ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و رصد آن هاست. برای عملیاتی کردن این ماموریت ما در ابتدا سلسله نشست هایی را با نمایندگان دستگاه ها برگزار کردیم علاوه بر اینکه اسناد بالادستی در ۸ محورآموزش، خانواده، بهداشت، مشارکت اجتماعی و سیاسی بررسی شده بود، دستگاه های متولی هر کدام از موارد ذکر شده دعوت شدند.

وی گفت: در همین حین اسناد بالادستی نیز بررسی شد و یک سلسله شاخص های اصلی در مرحله اول در سطح ملی با همکاری دستگاه ها تهیه شدند. در مرحله بعدی نیز ما تمامی این دستگاه ها را در سه مرحله جمع آوری کردیم که هر دستگاهی باید در جریان شاخص های پیشنهادی دستگاه دیگر نیز وجود داشت.

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده همچنین خاطر نشان کرد:  جلسه ای که امروز برگزار شد کارگروهی بود که در ستاد ملی زن و خانواده مصوب شده بود و مسئولیت و ماموریت تصویب شاخص ها و ابلاغ آن به دستگاه ها بود که دستگاه ها در برنامه های سال ۹۸ خود این برنامه ها را ببینند، بودجه مورد خود را اعلام کنند که در این راستا مرکز آمار هم بتواند نقش خود را در این رابطه ایفا کند.  ۵دستگاهی که برای این کارگروه، اعضای ثابت بر اساس مصوبه درنظر گرفته شدند عبارتند از  معاونت امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه،سازمان امور استخدامی کشور، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز آمار ایران است. البته بسته به شاخص هایی که مطرح می شوند، نماینده آن دستگاه ها نیز مطرح می شوند که در جلسه امروز شاخص های اصلی مطرح شد و به تایید اعضای شورا رسید.

باستانی همچنین تصریح کرد: لازم به ذکر است در ۲-۳ مورد این مصوبه نیاز به اصلاح داشت که قرار بر این شد ظرف روزهای آینده دستگاه های متولی اصلاح های مورد نیاز را انجام داده و در نهایت برای اجرایی شدن به دستگاه ها ابلاغ شود

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که به نظر شما در پایان برنامه ششم توسعه شاخص های عدالت جنسیتی به چه میزان تغییر خواهد کرد، گفت: تصویب شدن  طرح عدالت جنسیتی بدان معنا نیست که هیچ یک از اصول این طرح تا به حال در کشور اجرا نشده است. باتوجه به این که این که حدود ۲۰ سال از عمر آن می گذرد اما متاسفانه تاکنون برای شاخص سازی آن و اعلام شاخص ها اقدامی صورت گرفته بودلذا معاونت امور زنان و خانواده در اولین گام خود درباره این مصوبه اقدام به بسط مفهومی این موضوع کرده است که براساس ماده ها و لوایح این مصوبه، این شاخص ها با تاکید در "برابری فرصت ها و حق انتخاب" مبتنی بر موازین اسلامی صورت گرفت که در واقع همین موضوع مهم ترین مسئله این مصوبه و معاونت است.

باستانی همچنین اظهار کرد: در این رابطه هر دستگاهی بسته به ماموریت ها  و وظایف خود متولی تعیین و پیشنهاد این شاخص ها است تا در ستاد مطرح شود. هر دستگاهی بنا به ماموریت های خود وظایفی را برعهده دارد که ترجیح ما این است که دستگاه ها با توجه به ماموریت های خود، شاخص هایی که منجر به بحث عدالت جنسیتی می شود را اجرا کنند لذا به همین دلیل امید ما این است که تا پایان برنامه ششم بتوانیم با توجه به توان و برنامه های هردستگاهی یک تغییری در وضعیت زنان یا مردان(بستگی به شاخص ها) ایجاد کنیم.

وی در پایان در رابطه با جزئیات جلسه امروز بیان کرد: در جلسه امروز نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی، معاون قوه قضائیه حضور داشتند به همین جهت جلسه حالت فرابخشی داشت. از طرفی در این جلسه مباحث خوبی مطرح و برخی از شاخص ها بنا به نظرات بعضی از نمایندگان اصلاح شد. در این جلسه حدود ۲۹ شاخص تصویب شد که قرار است این شاخص ها به دستگاه ها جهت اجرا ابلاغ شود.