شعار سال ۲۰۱۸: کودکان بر دنیا مسلط شده و آن را آبی می کنند» 


زهرا جعفری

۱-کودکان، هسته اولیه جامعه به شمار می آیند و بهبود وضعیت آنها در ابعاد مختلف، عنصر ضروری «توسعه انسانی پایدار» محسوب می شود؛ به نحوی که گام گذاشتن در فرآیند چندوجهی توسعه، بدون توجه به وضعیت، شرایط و اقتضائات خاص کودکان که بخش قابل توجه جامعه آماری کشورها را به خود اختصاص می دهند، به نتیجه مطلوب؛ که آن همانا توسعه انسانی پایدار می باشد، رهنمون نخواهد شد؛

۲-لذا هر کشور، از همان ابتدای ورود به مسیر پیشرفت و توسعه باید «سیاست افتراقی دوستدار کودک» را تدوین کند تا در پرتو آن، اصول چهارگانه حاکم بر حقوق کودک؛ یعنی اصل رعایت منافع عالیه کودک (اعم از منافع جسمی، روانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی)، حق حیات، بقاء و رشد کودک، حق به شنیده شدن کودک و ممنوعیت تبعیض علیه کودکان در دو سطح قانون و عمل، در تعیین، تعریف، تدوین و اجرایی سازی سیاست ها و راهبردها و قواعد و مقررات «جاری سازی» شود و مورد امعان نظر شایسته قرار گیرد؛

۳-سازمان ملل متحد با عنایت به ضرورت حساس سازی همگان نسبت به حوزه حقوق کودک و تلاش برای تحقق این حقوق، از سال ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی)، روز ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان ماه) را به عنوان روز جهانی کودک (Universal Children’s Day) نام گذاری کرد و در عین حال، این روز از سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) به عنوان سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ و روز تصویب کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹ پاس داشته میشود؛ (۱)

۴-در عین حال این سازمان تلاش دارد تا سالانه در این روز با انتخاب شعار سال یا محور موضوعی مشخص، فعالیت-های خود در حوزه حقوق کودک را در چهارچوب این محور موضوعی سامان بخشد. از این حیث، شعار سال یا محور موضوعی سال ۲۰۱۸ «کودکان به دنیا مسلط شده و آن را آبی می‌کنند.»  (Children are taking over and turning the world blue) برگزیده شده است؛ (۲)

۵-هدف غایی از انتخاب این شعار آن است تا اضلاع مثلث حمایتی از کودک؛ یعنی خانواده، دولت و شرکای جامعه مدنی، با مداخله گری به هنگام، زمینه های لازم را برای تأمین رشد و استعدادهای ذاتی تمامی کودکان فراهم کنند و جهانی امن را برای ایشان به ارمغان آورند؛

۶-در عین حال رنگ آبی، به عنوان سمبلی برای بزرگ داشت این روز برگزیده شده است که در واقع بر ضرورت ایجاد محیطی امن برای کودک دلالت دارد؛ محیطی که در آن استعدادهای بالقوه تمامی کودکان به سمت فعلیت سوق داده شود.

تهیه و تنظیم: زهرا جعفری

دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق بین  الملل عمومی دانشگاه تهران

پی  نوشت:

http://www.un.org/en/events/childrenday/ .

شایان ذکر است در عرصه داخلی نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ ۴۰۴ مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۷۶ خود، روز ۱۶ مهرماه را به عنوان روز جهانی کودک به تصویب رساند. برگرفته از:

/www.iscanews.ir/news/۵۰۱۲۲۲

و در عین حال شورای سیاست گذاری هفته کودک که دبیرخانه آن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دارد و متشکل از دستگاه های دولتی؛ نظیر وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده،  سازمان میراث فرهنگی، سازمان بهزیستی کشور، و نیز شهرداری تهران و تشکل‌های غیردولتی؛ از جمله شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و انجمن تصویرگران کودک و نوجوان می باشد، روزهای ۱۴ لغایت ۲۰ مهرماه را به مناسبت هفته ملی کودک در نظر گرفته است.

http://www.un.org/en/events/childrenday/