مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان و خانواده گفت: در سال های اخیر تحریم های اقتصادی، موجب ایجاد فرصت های خوبی برای اشتغال و استقبال بانوان روستایی از تولید و مصرف محصولات و تولیدات داخلی و روستایی شد.

فروغ السادات بنی هاشم روز سه‌شنبه در جلسه دیدار معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با هیات غیردولتی خواهران جامعه بین‌الملل ( sici) بانوان غیرسیاسی و غیرمذهبی تاثیرگذار فنلاند در محل این معاونت افزود: اکنون به واسطه استقبال خوب بانوان از محصولات و تولیدات داخلی، مشتریان بیشتری برای محصولات آنها نیز وجود دارد که این نشان می دهد مردم هم تمایل به خرید این محصولات دارد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه شاهد هستیم که سطح تولید و مشارکت زنان روستایی نیز افزایش چشمگیری یافته است که امیدواریم دسترسی به بازارهای بین المللی نیز مدنظر همه مسئولان به ویژه مورد توجه کشورهای مختلف هم قرار گیرد.

بنی هاشم ادامه داد: امیدواریم مشکل دسترسی به بازارهای بین المللی در تبادل تجربیات و تعاملات با کشورهایی همچون فنلاند حل شود.

وی اضافه کرد: در سال های اخیر همچنین استقبال از فعالیت های اقتصادی در میان خانواده های روستایی افزایش یافته است که امیدواریم این فعالیت ها به توسعه این محصولات داخلی در مناطق روستایی منجر شود.

مدیرکل دفترتوسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری ادامه داد: در شرایط جدید که تعداد بانوان باسواد و تحصیلکرده دانشگاهی در مناطق روستایی رشد کرده است، وزارت جهادکشاورزی برنامه هدفمندی در زمینه کارآفرینی زنان دارد که شامل آموزش، توانمندسازی و مشاوره مستمر است.

وی تصریح کرد: تجربه اجرای این برنامه هدفمند در میان زنان روستایی و عشایری نشان داد که بانوان استقبال خوبی در این زمینه دارند و توانمندی زیادی در جذب دانش فنی دارند. که نمونه آن مدیریت و تبدیل پسماند کشاورزی و ضایعات خانگی به کود عالی توسط بانوان در مناطق روستایی است و اکنون وضع به گونه ای است که بسیاری از زنان به عنوان آموزش دهنده در این زمینه فعالیت دارند.

بنی هاشم ادامه داد: مدیریت مصرف آب و خاک در گلخانه های کوچک نیز از دیگر فعالیت های موثر بانوان در مناطق روستایی به شمار می رود که امیدواریم تلاش ها در این زمینه استمرار بیشتری داشته باشند.

زنان روستایی و عشایری بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر به عنوان رکنی از جمعیت مولد بخش کشاورزی، از ساکنان اصلی روستاها محسوب می شوند. دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۷۲ در راستای سیاست های توسعه ظرفیت های اقتصادی - اجتماعی، گسترش فعالیت های آموزشی - ترویجی و فرصت های شغلی ایجاد شد.

اهداف این مرکز، توان افزایی زنان روستایی و عشایری برای ایفای نقش موثرتر در بخش کشاورزی و بهبود معیشت خانوار روستایی، افزایش میزان دسترسی زنان روستایی به منابع «آب، زمین، سرمایه، تسهیلات، اعتبارات، خدمات آموزشی، ترویجی و پژوهشی، ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت زنان و دختران روستایی جهت افزایش و بهبود تولیدات بخش کشاورزی، افزایش آگاهی، ایجاد روحیه خودباوری و تقویت روحیه مشارکتی زنان و دختران روستایی و عشایری، افزایش ضریب امنیت و سلامت غذایی خانوار است.