معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری گفت: دولت دوازدهم با توجه به خروج آمریکا از برجام، تحریم ها و هجمه های مختلف توانست در موضوع کار آمدی و ارتقای سطح کارایی و خدمت به مردم خوب عمل کند. 


معصومه ابتکار ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: ۴۱ ‌درصد کارمندان دولت را زنان تشکیل می دهند و هدفگذاری دولت بر این است که ۳۰ درصد پست های مدیریتی در سطح ستادی و استان ها در حوزه بانوان قرار گیرد.

ابتکار با بیان اینکه یکی از شاخصه های مهم جهانی و موفقیت دولتها مسئله کارامدی است، گفت: دولت باید بتواند در قبال مسئولیت ها کارایی لازم را داشته باشد و تهدیدات و آسیبها را تبدیل به فرصت کند.

وی افزود: این شاخصه ای است که دولت دوازدهم با توجه به خروج آمریکا از برجام، تحریم ها و هجمه های مختلف توانست در موضوع کار آمدی و ارتقای سطح کارایی و خدمت به مردم خوب عمل کند.

ابتکار بی اعتماد سازی مردم نسبت به دولت را از جمله اقدامات دشمن دانست و بر کارآمدی و فعالیت و تلاش حداکثری برای خدمت به مردم و ارتقای سطح کارآمدی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه عدالت از مواردی است که با اصول انقلاب و اسلام پیوند خورده است، گفت: عدالت می تواند در محورهای مختلف تعریف شود که یکی از ابعاد مهم آن در مواجهه با بحث جنسیت است و تحقق عدالت جنسیتی یکی از محورهای مهمی است که در دین اسلام و اصول انقلاب ما بر آن تاکید شده است.

معاون ریاست جمهوری با بیان اینکه در برخی مناطق ممکن است دسترسی های غیر یکسان به خدمات وجود داشته باشد، گفت: دولت تحقق عدالت جنسیتی را از جمله هدفگذاری های خود قرار داده و پوشش شاخص های مختلفی در این محور دیده شده است.

وی افزود: ارتقای وضعیت زنان و خانواده از اسفند ماه سال گذشته برای استان ها تکلیف شد و این امر با تصویب در شورای برنامه ریزی استانها  می تواند نقشه راهی برای پرداختن به پوشش شکاف ها و تحقق کامل عدالت محوری باشد.

ابتکار همچنین با اشاره به تحقق توسعه پایدار و ایجاد اشتغال گفت: در راستای تحقق هدفگذاری های توسعه ای، تقویت، اتکا و اعتماد به بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مورد تاکید است.

ابتکار با اشاره به وجود ظرفیت های مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ظرفیت بسیار بالایی در حوزه طبیعی و محیط زیست دارد و توجه به محیط زیست، جلب مشارکت و فعالیت مردمی در حفظ محیط زیست مورد تاکید است.

ابتکار توان افزایی زنان و حمایت از کسب و کارهای خرد را ضروری دانست و بیان داشت: در حوزه بند ط ماده ۸۰ و محور زنان سرپرست خانوار هدفگذاری های مختلفی انجام شده است.

وی آموزش زنان در حوزه IT و ICT را در قالب یک تفاهم نامه با پوشش توانمند سازی اشتغالی از دیگر محورهای لازم برای فعالیتها عنوان کرد.