معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با انجام مطالعات آماری و توجه به شاخص ها و ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد، سند ارتقای وضعیت زنان این استان تدوین شده و در شورای برنامه ریزی کشور تصویب خواهد شد. معصومه ابتکار دوشنبه شب در گفت و گو با شبکه دنا در برنامه نگاه روز اظهار داشت: ۷۵ درصد تولیدات صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد را زنان تولید می کنند که نشانگر توانمندی و همت بانوان این دیار است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بیان کرد: استاندارد سازی محصولات کشاورزی برای تولید محصولات ارگانیک هم اکنون در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست که می تواند راهگشای ارتقای سلامت جامعه و بهبود درآمد بهره برداران باشد.

وی تصریح کرد: حمایت از تعاونی ها و صندوق های خرد روستایی و دختران بازمانده از تحصیل از دیگر برنامه های در دست اجرای معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری برای توانمندسازی بانوان است.

ابتکار گفت: اورژانس اجتماعی به عنوان موثرترین روش مداخله برای کنترل آسیب های اجتماعی مورد حمایت ویژه معاونت زنان و خانواده است چون هرکس با شماره گیری ۱۲۳ در برابر تهدید کودک آزاری و همسرآراری و دیگر آسیب های اجتماعی می تواند کمک بگیرد.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار داشت: تسهیلات اشتغال روستایی، وام های فراگیر،بهره وری از فضای مجازی برای بازاریابی از برنامه های دولت دوازدهم برای ایجاد اشتغال بوده که توجه ویژه ای به ایجاد فرصت های برابر بدون تبعیض جنسیتی در این زمینه شده است.

ابتکار ادامه داد: حمایت از شرکت های دانش بنیان در رشته های مختلف که با ایده های خوب نخبگان و انجام دوره های آموزشی با همکاری معاونت های علمی و فن آوری رئیس جمهور همراه شده از دیگر برنامه های دولت در راستای ایجاد اشتغال است.

وی ابراز داشت:ترسیم برنامه و فراهم کردن زمینه آموزش از دیگر برنامه های دولت برای تحقق فرصت های برابر شغلی ،فارغ از دیدگاه های جنسیتی است.

ابتکار ابراز داشت: پذیرش مشکلات موجود، رویکرد دولت برای رفع چالش ها به ویژه در امر اشتغال است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تجربه های گذشته نشان داده با پول پاشی صرف نمی شود کارآفرینی پایدار ایجاد کرد افزود: با شناسایی ظرفیت ها و مدیریت آنها ،چشم انداز خوبی برای اشتغال و فرصت های برابر شغلی برای زنان و مردان در این استان ترسیم شده است.

علی محمد احمدی افزود: طرح های خوبی در زمینه آب و خاک در دولت های یازدهم و دوازدهم در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده که بهره برداری از آنهامی تواند باعث افزایش درآمد روستائیان و کاهش مهاجرت به شهرها شود.

وی تصریح کرد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ تخت بیمارستان در ۲ هفته آینده در این استان افتتاح می شود که فرصت اشتغال تعدادی از کارجویان را فراهم کرده که تعداد قابل توجهی از این فرصت ها برای زنان فراهم شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح های کارورزی، تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر می تواند به شکوفا شدن توانمندی های مردم این استان کمک خوبی کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: برای تحقق وعده ای که به رئیس جمهوری در راستای سپردن برخی از پست های مدیریتی به بانوان داده شده گام های خوبی در این استان برداشته شده است.

وی ادامه داد: با وجودی که پذیرش مدیریت توسط زنان در جوامع با بافت های قومی و قبیله ای کار سختی است اما گام های اساسی برای نشان دادن توانمندی زنان برداشته شده و این روند ادامه خواهد یافت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: یکی از شاخص های ارزیابی مدیران این استان در آینده نسبت استفاده از ظرفیت زنان به ویژه در معاونت ها و مدیریت های میانی است.

احمدی بیان کرد: برای تحقق برنامه های توانمندسازی بانوان افزون بر استفاده از ظرفیت های ملی و برش استانی از پتانسیل های تشکل های مردم نهاد هم بهره گرفته خواهد شد.