مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در کمیسیون دولت مورد بررسی قرار گرفته و در قوه قضاییه معطل مانده است، مخالفان زیادی داشت. 


اشرف گرامی زادگان عصر سه‌ شنبه در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان که در مرکز تحقیقات و مطالعات زنان برگزار شد، افزود: از اهداف اصلی این لایحه کرامت زنان و تحکیم بنیان خانواده است که به عنوان دو موضوع مهم مطرح شده است.

وی تصریح کرد: اگر کرامت زن نباشد تحکیم بنیان خانواده را هم نخواهیم داشت، طولانی شدن روند لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را همه شاهد هستیم و ۶ سال است که این لایحه را دنبال می کنیم.

گرامی زادگان ادامه داد: ١٠ ماه است که لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد، چالشهایی پیش روی این لایحه است که مسأله اول به این برمی گردد چون جنس ما زن است این لایحه هم اطاله داشته است.

وی اظهار داشت: هم موضوع زن بودن و هم مخالفان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت باعث اطاله این لایحه شده است و یکی از اتهامات به ما موضوع غرب گرایی بوده است، اما معتقدم اگر خرد و دانش در غرب بکارگرفته نشود، نمی توان کار را پیش برد.

گرامی زادگان ادامه داد: البته لایحه امنیت زنان علیه خشونت در ایران نوشته شده است و توسط ١٨ قاضی تمام جملات و کلمات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: این لایحه با ۵٢ ماده لایحه بسیار خوبی است و برای اولین بار به این سبک لایحه نوشته شده است و نظر قوه قضاییه را به خود جلب کرده است.

وی از توجه جامعه مدنی به ویژه رسانه هایی که موضوع مطالبات زنان را دنبال می کنند، تقدیر کرد و گفت: یکی از اهداف مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دستیابی به قانون با کمترین مشکل و ایراد بوده است.

گرامی زادگان ابراز امیدواری کرد در یکی دو هفته آینده این لایحه به تایید قوه قضاییه برسد و پس از ورود آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن به نتیجه خوبی برسیم.