یک جامعه شناس زنان گفت: زنان در خانواده باید بتوانند اولویت  نیازها را مشخص و افراد خانواده را قانع کنند که نیازهایی که در اولویت قرار ندارند را حذف کنند. اگر چه در قوانین ما مردان نقش ریاست خانواده را برعهده دارند اما حقیقت آن است که مدیران واقعی خانه و خانواده زنان هستند، زیرا زنان از تمام جزئیات و ریز و درشت مسائل خانواده  آگاهی داشته و براساس این دانسته ها خانواده را مدیریت می کنند، اما نقش زنان در زمان بحران ها چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه آموزشی پررنگ تر می شود، در حال حاضر نیز کشور  به دلیل تحریم ها تحمیل شده ب در شرایط اقتصادی نامطلوبی قرار دارد که بر معیشت خانواده ها تاثیر گذار است، مساله ای که خانواده ها را دچار تنگنا و تنش می کند مگر آنکه مدیری لایق و توانمند با برنامه ریزی مناسب بتواند خانواده را به آرامی از این بحران خارج کند... در همین راستا از افسر افشار نادری، جامعه شناس زنان در خصوص نقش زنان از عبور از بحران سوال کردیم.

افسر افشار نادری در خصوص مسئولیت زنان برای حفظ آرامش خانواده و خروج از تنگناهای اقتصادی در شرایط فعلی با تاکید بر اینکه زنان به عنوان مادر و همسر باید مدیریت اقتصادی را فرا بگیرند گفت: ضروری است زنان در زمینه کاری و برنامه ریزی و نحوه خرج کردن در خانواده به ویژه در شرایط فعلی ابتکار عمل را به دست بگیرند.

وی با بیان اینکه  انسان مقتصد فردی است که دخل و خرجش بخواند، ادامه داد: ما درآمد و امکانات محدود داشته و از سوی دیگر نیازها و خواسته های مان نامحدود است ، بنابراین یک فرد اقتصادی باید بتواند بین امکانات نامحدود و نیازهای محدود ارتباط ایجاد کند.

این جامعه شناس زنان خاطرنشان کرد: زنان در خانواده باید بتوانند اولویت  نیازها را مشخص و افراد خانواده را قانع کنند که نیازهایی که در اولویت قرار ندارند را حذف کنند در حقیقت این تعیین اولویت ها نقش اصلی زنان برای عبور از بحران  های اقتصادی در شرایط فعلی است.

وی با اشاره به اینکه زنانی که مطالعه و آگاهی بیشتری دارند، قطعا می توانند برنامه زیری بهتری در این حوزه داشته باشند،خاطرنشان کرد:می توان آموزش هایی را در اختیار زنان کم تر تحصیلکرده گذاشت که بتوانند در این شرایط برنامه ریزی بهتری برای خانواده داشته باشند.

افشار نادری تصریح کرد: البته امروز فضای مجازی این فاصله میان زنان تحصیلکرده و کم سوادتر را تا حدود زیادی از بین برده است و می توان در این فضا آموزش هایی به زنان داد که این فاصله برطرف شده و همه زنان با هر سطح تحصیلات بتوانند برنامه ریزی های اقتصادی لازم را برای خانواده داشته باشند.

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه زنان کم سوادتر در موارد بسیاری نمی توانند نیازهای خود را محدود کنند و باید آموزش بگیرند که درابتدا نیازهای خود را محدود کنند و بعد به سایر افراد خانواده بپردازند، تصریح کرد: وقتی پدر و مادر به عنوان الگوی فرزندان خواسته های خود را محدودکنند، فرزندان نیز به تبعیت از آنها این نیازها را محدود می کنند.