معاون بررسیهای راهبردی معاونت زنان و خانواده گفت: شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی مشخص شده‌اند که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی متولی آن وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هستند که هرکدام ماموریت مشخصی دارند. 


سوسن باستانی در نشست تخصصی معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزراء و نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی با اشاره به شاخصهای عدالت جنسیتی بیان کرد: براساس این قانون معاونت امور زنان و خانواده و دستگاه‌ها مکلف هستند این برنامه را در دوره ۴ ساله در دستور کار خود داشته باشند.

وی با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه گفت: این قانون باتوجه به قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید به بحث عدالت جنسیتی دارد.

به گفته وی سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان از مسائلی است که باید براساس ماده ۱۰۱ دنبال شود و دستگاهها باید آن را در دستور کار خود قرار دهند.

باستانی با بیان اینکه اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها و برنامه‌ها وظیفه دوم این ماده است که بر عهده دستگاه‌هاست خاطرنشان کرد: ارزیابی آثار و تصمیمات دستگاه‌ها برمبنای رویکرد عدالت جنسیتی و بر اساس شاخصهای ابلاغی زن و خانواده، تدوین و ابلاغ شاخص‌های وضعیت زن و خانواده است که فرآیند تدوین و اجرای آن در اسفند ۹۶  در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در شهریور امسال به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

به گفته وی در این مصوبه تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی  در نظر گرفته شده که تامین شاخص‌های عدالت جنسیتی، ارائه برنامه‌های اجرایی جهت بهبود و ارتقاء شاخص‌ها، رصد و تحلیل وضعیت شاخص ها و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده از تکالیف این دستگاههاست.

باستانی ادامه داد: بر اساس نوع کار این برنامه، تکالیفی برای مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین شده که تولید شاخص ها و جمع‌آوری داده‌های آماری جدید برای اقلام آماری مورد نیاز دستگاه ها به تفکیک جنسیت و انجام پیمایش طرح‌های آماری از وظایف مرکز آمار ایران و تعیین منابع اعتباری ارتقاء وضعیت شاخص در بودجه سنواتی دستگاه‌ها از وظیفه سازمان برنامه و بودجه کشور است.

وی با اشاره به عملکرد دبیرخانه خاطرنشان کرد: گفتمان سازی برای تبیین واژه عدالت جنسیتی از اقدامات دبیرخانه است که از سال ۹۵ این اقدام را آغاز کرده‌ایم و جلساتی با حضور نخبگان برگزار کردیم و مصاحبه‌هایی با سیاستگذاران انجام دادیم.

باستانی با اشاره به تعریف ابتدایی درباره عدالت جنسیتی گفت: برابری در بهره مندی از فرصت ها و برابری حق انتخاب در شاخص‌های عدالت جنسیتی تعریف شده است.

وی با اشاره به اصول معیارهای حاکم بر شاخصهای عدالت جنسیتی بیان کرد: قرار بر این است که دستگاه‌ها و ستاد بر اساس معیارها و شاخص ها انتخاب شود که این معیارها عبارت است از انتخاب های شاخص‌های عینی موجود در نظام آماری که برای سال اول برنامه مورد توجه قرار گرفته تا بر اساس ماموریت آن را پیگیری کنیم.

باستانی ادامه داد: در اولویت قرار دادن گروه های محروم در تحلیل‌های جنسیتی و اولویت بندی در سیاست گذاری، تهیه و ارائه گزارش شاخص‌ها و زیر شاخص ها بر اساس داده‌ها مبنی بر جنسیت و در نظر گرفتن سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی از دیگر معیارهای این شاخصهاست.

معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه مراحل استخراج شاخصهای عدالت جنسیتی را گردآوری شاخص‌های ملی فرابخشی و قابل دسترس در مرحله اول و گردآوری شاخص‌های دستگاهی با همکاری دستگاه های ذیربط دانست.

به گفته باستانی ۸ محور اصلی در این شاخص‌ها نهایی شده که عبارتند از آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد ، حمایت‌های اجتماعی، سیاست فرهنگ و اجتماع که در مجموع برای این ۸ محور ۲۸ شاخص اصلی نهایی شده است. در آبان ماه ۹۷ شاخص‌های اصلی تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شدند و قرار است که در بودجه ۹۸ دستگاهی دیده شود.

او در پایان افزود: زیرشاخصهای این برنامه هنوز نهادینه نشده‌اند که حدود ۱۷۰ زیر شاخص در مرحله اول با همکاری دستگاه‌ها تعیین شده و در دست بررسی هستند که بعد از نهایی شدن ابلاغ خواهند شد.