معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده که به استان خوزستان سفر کرده است با حضور در اندرزگاه زنان زندان سپیدار اهواز ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان از کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی این مجتمع نیز بازدید کرد. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای خوزستان ؛ در پایان این بازدید معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ؛ گفت : در بازدید از بند زنان زندان سپیدار اهواز از نزدیک با فعالیت های که برای توان افزایی زنان زندانی، امورات مددکاری و کمک به حل مشکلات آنان صورت می گیرد ، آشنا شدیم.

معصومه ابتکار افزود : یکی از دغدغه های ما از ابتدای دولت دوازدهم موضوع کمک به آزادی زنان زندانی معسر جرایم غیر عمد خصوصاً ً مادران بوده است و در این زمینه هم با قوه قضائیه و سازمان زندانها همکاری داشته ایم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه شاهد تلاش های مسئولین ، مددکاران این زندان  برای توان افزایی و حل مشکلات زنان زندانی بودیم ، تصریح کرد : گام های مهمی در این راستا برداشته شده است امیدواریم این اقدامات بتوانند زمینه ساز بازگشت  این زندانیان به کانون گرم خانواده باشد.

این مقام ارشد در امور زنان و خانواده گفت : توجه به خانواده زندانیان خصوصاً زنان اهمیت زیادی دارد، میطلبد تشکلها ، فعالین ، جامعه ما نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند تا آسیب ها کاهش پیدا کند.